Hoppa till huvudinnehåll

Vad är rimlig storlek på sökbeloppet?

Utgå från verksamhetens/projektets omfattning och behov, sök ett belopp som är realistiskt i sig och i förhållande till övrig finansiering. Titta gärna på tidigare beslut och vilka summor som beviljats. (länk)