Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till folkhögskolor

Diarienummer
AKTNR 24-12949
Person i klassrum
Staten och landstingen finansierar tillsammans folkhögskolorna i Sverige. Ersättningen till folkhögskolorna är helt regelstyrda.

De folkhögskolor inom länet som har godkänts av folkbildningsrådet ansöker om stöd hos kulturnämnden. Idag stödjer Region Stockholms kulturnämnd samtliga av länets 29 folkhögskolor. Den ersättning som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar mellan åren beroende på hur många veckor skolorna slutligen genomför. 
 

Folkhögskolor utanför den egna regionen

Alla landsting eller regioner i Sverige betalar även ut bidrag för elever från den egna regionen som studerar på folkhögskolor någon annanstans. Det landsting eller den region där deltagaren är folkbokförd den dagen kursen startar har betalningsansvar för hela deltagarens studietid.