Hoppa till huvudinnehåll

Stockholmstinget 2019

Diarienummer
AKTNR 2697-11788

Stockholmstinget – en ny mötesplats

Nu etablerar Region Stockholm en mötesplats för representanter, politiker och tjänstemän från länets kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhället i Stockholmsregionen. Stockholmstinget tar upp kultur-, idrott-, folkbildnings- och föreningspolitiska frågor i Stockholmsregionen. Under en dag samlas vi för diskussioner, seminarier och workshops med relevans för öka den regionala samverkan på kultur- och fritidsområdet. En första Save the date-inbjudan har gått ut till kommunstyrelseordföranden, kultur- och fritidschefer och kulturaktörer i länet.

Vi är i full gång med att planera programmet som presenteras i juni.
Har du idéer om föreläsare, seminarier och workshops eller samarrangera med oss?
Maila det till oss på stockholmstinget.kultur@sll.se