Hoppa till huvudinnehåll

Stockholmstinget 2020

Diarienummer
AKTNR 2903-14130
Stockholmstinget_stiliserad bild på folk

Stockholmstinget är en mötesplats för oss som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Stockholmstinget vänder sig till dig som är regional och kommunal politiker och tjänsteperson, företräder civilsamhällets organisationer, det fria kulturlivet samt även verksamma inom berörda myndigheter, akademier och forskning.

I det första Stockholmstinget 2019, samlades olika kompetenser och nätverk från hela Stockholmsregionen för att mötas över kunskapsområden, lyfta gemensamma frågeställningar och lära av varandra. Nästa Stockholmtinget av stapeln den 19 november 2020. Inbjudan har ännu inte skickats ut.