Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 34-11504
ungdomsföreningar

Vilka kan söka?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

  • har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år
  • har minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna i åldern 6-25 år, bosatta i länet, dessa ska utgöra minst 60 procent av det totala medlemsantalet i distriktet, eller uppgå till minst 3 000 personer.

Kulturnämndens målområden och miljökrav

Dessutom ska kulturnämndens målområden, miljökrav och övriga villkor uppfyllas.

Läs fullständiga regler i högerspalten.