Hoppa till huvudinnehåll

Stockholms läns museum

Diarienummer
AKTNR 2952-17481

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv, kulturhistoria, slöjd och konst.

Länsmuseet erbjuder bland annat digitala stadsvandringar och utställningar, fotografiska samlingar, fakta och berättelser på hemsidan, i appar och poddar. Kort sagt, Stockholms läns museum är museet på fickan. 

Genom de digitala kanalerna vill museet öka förståelsen för Stockholms läns historia och samtid. Museets vision är att vara det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapa dialog kring historia, samtid och framtid. Att möta och föra dialog med länsinvånarna är därför en viktig del av arbetet. Förhoppningen är att bidra till att kulturarvet tas tillvara och brukas för en hållbar samhällsutveckling.

 
Slöjd Stockholm

Sedan 2013 är Slöjd Stockholm en del av Stockholms läns museum. Länshemslöjdskonsulenterna arbetar utifrån ett närings-, kulturarvs- och kunskapsförmedlande perspektiv samt samordnar och utvecklar slöjdområdet i hela länet. Prioriterade målgrupper är barn och unga mot vilka man riktar kurser och utbildningar.