Hoppa till huvudinnehåll

Regional tillgång till Idrottsanläggningar och Kulturskola - RIK

Diarienummer
AKTNR 2220-12609
klaviatur

Syntolkning: Närbild på klaviatur 

"Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill", det är den kortfattade beskrivningen av ett treårigt projekt som startade den 1 september 2016.

Projektet heter Regional tillgång till Idrottsanläggningar och Kulturskola - RIK. Majoriteten av Stockholms läns kommuner driver genom FSKF, Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer, projektet tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas organisation. Projektmedel har även beviljats både av Vinnova och Allmänna Arvsfonden. Målet är att underlätta för barn och ungdomar som av olika anledningar vill gå i kulturskola eller utöva idrott någon annanstans i länet än i sin hemkommun. Projektet avslutades i september 2019.

Läs mer om projektet projektets webbplats.