Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 2118-7472
De verksamheter som beviljas stöd från Stockholms läns landstings kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Verksamhetsstödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år.

Vilka kan söka?

Verksamhetsstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor som är hemmahörande i och har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län.

Organisationer som har beviljats ett flerårigt Verksamhetsstöd behöver inte göra någon ansökan för år 2 och 3. Verksamhetsplan och budget för 2018 ska skickas in snarast, dock senast 1 november 2017.

Vilken typ av verksamhet kan beviljas stöd?

 • Verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet

 • Verksamheter som är kontinuerliga och stabila

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 
 

Bedömningsgrunder i korthet

I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:

  • Originalitet

  • Hantverksskicklighet

  • Angelägenhet

  • Kontext

 • Regional angelägenhet:

  • Konstnärligt och innehållsmässigt

  • Metodmässigt

  • Spridningsmässigt

 • Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla sökande:

  • Demokratiska värderingar

  • Tillgänglighet för funktionshindrade

  • Nationella minoriteter

  • Kulturaktiviteter i skärgården
    

En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.
 

Villkor Verksamhetsstöd 2018, i helhet (pdf)


Fatal error: Class 'FeedsHTTPCache' not found in /usr/share/nginx/html/main/includes/cache.inc on line 32