Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag, mål och vision

Diarienummer
AKTNR 261-9631
Dansare på scen
Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Därför stödjer landstinget kulturutövare. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan.

Kulturförvaltningens uppdrag

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar på uppdrag av landstingets kulturnämnd. (Läs mer om Kulturnämndens sammanträden och handlingar på sll.se) Kulturförvaltningens består av fyra avdelningar:

Avdelningen för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildning i Stockholms län. Härifrån förmedlas kulturupplevelser till länets vård- och omsorgsverksamheter. Avdelningen utför också olika kartläggningar, utredningar och strategiska översyner inom ramen för hur länet kan samverka i olika kulturfrågor. 

Avdelningen för konst ansvarar för all offentlig konst i landstingets vårdmiljöer. Det innefattar att projektleda nya gestaltningsprojekt i nybyggda eller ombyggda vårdmiljöer, samt att förvalta, vårda och förnya det befintliga konstbeståndet på cirka 60.000 konstverk.

Avdelningen för främjande länskultur består av verksamheterna Regionbibliotek Stockholm, Film Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län, som var och en arbetar främjande inom sitt område. 

Kulturförvaltningen har även en avdelning för verksamhets- och ledningsstöd som innehåller funktionerna arkiv/registratur, ekonomi, kommunikation och IT/systemförvaltning.

Kulturnämndens mål

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Kulturnämndens vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region

Landstingets mål med kultur i länet

I landstingets budget för 2018 kan man läsa om mål och hur de ska redovisas efter årets slut.
Kort kan följande punkter sammanfatta de övergripande målen för kultur.

Barn och unga prioriteras.
En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga.

Strategisk samordning av länets resurser.
Andel kommuner där kulturnämnden har utvecklat samarbete med kommunföreträdare, kulturaktörer och civilsamhället ska redovisas.

Kultursstöd för upplevelser, delaktighet och möten.
Andel kommuner som nås av kulturnämndens stöd ska redovisas.

Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården.
Vid byggnation är två procent av produktionskostnaderna för vårdlokaler samt en procent för övriga lokaler avsatt till konst. Antalet patienter som nås av kultur i vården ska öka jämfört med 2016.