Hoppa till huvudinnehåll

Konstnärlig gestaltning

Diarienummer
AKTNR 2308-8706
Katarina Matousch

WASH UP! STREAM Konstverk av Katarina Matousch/Bildupphovsrätt2017. Fotograf Per Mannberg. Syntolkning: Bild från vägg i sterilscentralen, Nya Karolinska Solna

Konstnärligt gestaltade miljöer ska känneteckna de miljöer inom vilka Stockholms läns landsting verkar, inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Ansvaret för att förvalta, modernisera och utveckla landstingets konstsamling ligger på kulturnämnden. Framtidsplanen för hälso- och sjukvårdens unika satsning på konsten har gjort kulturnämnden till en betydande uppdragsgivare för konstnärer, vilket har stor betydelse för den svenska konstscenen. Därmed följer ett ansvar att vara en aktuell aktör och att aktivt arbeta med mångfaldsfrågor. Ett led i detta är att utforma transparenta beslutsprocesser, ompröva arbetsmetoder och bidra till att utveckla arbetet med konst i offentliga miljöer.

Konstnärlig gestaltning ingår i investeringsbudgeten för alla landstingsfastigheter.

Vid ny- och ombyggnation avsätts en procent av investeringskostnaden för konstnärlig gestaltning. För vårdlokaler avsätts två procent. Vid särskilt omfattande byggnadsobjekt (över 100 miljoner kronor) tillämpas en friare beräkningsgrund. Där avgörs kostnaden för konstinvesteringarna genom utredningar i det särskilda fallet som ska utgå från byggnadsobjektets behov av konstinvesteringar för att säkerställa gestaltning av god kvalitet. Under 2017 ska kulturnämnden kontinuerligt se över möjligheterna att upplåta plats för konstprojekt i landstingsägda offentliga miljöer. Framtidsplan för hälso- och sjukvården innebär en fortsatt satsning på konsten och dess möjligheter i vårdmiljöer.

Även äldre miljöer ska tillgängliggöras, utvecklas och lyftas fram med ny konst.

Landstinget vårdar en konstsamling med över 60 000 verk som är tillgänglig för hela länets invånare. Konsten ska förvaltas och inventeras på ett korrekt sätt. Ansvaret för inventeringen av konstsamlingen vilar på de landstingsägda bolagen och förvaltningarna. Arbetet med att ta fram nya rutiner som är avsedda att lyfta fram ny konst och aktivt synliggöra landstingets konstsamling för patienter och personal fortsätter, bland annat genom nya webbaserade tekniska lösningar. Konstinvesteringarna kan vara en motor för konstutövare och länets kreativa näringar.

ur Mål och budget 2017, Stockholms läns landsting.

Vem kan söka Konstnärliga gestaltningsuppdrag?

Kulturförvaltningen anlitar verksamma konstnärer för konstnärliga gestaltningsuppdrag i vårdmiljö. Om du är intresserad av uppdrag genom oss registrerar du enklast ett konto i Konstnärsbasen. Här kan du hålla din profil uppdaterad med bilder, cv och andra aktuella uppgifter. Nya konstutlysningar mailas ut till alla registrerade verksamma konstnärer i Konstnärsbasen.

På kulturförvaltningens nyhetsrum på MyNewsDesk publiceras alla utlysningar av gestaltningsuppdrag och efter beslut publiceras namnen på de konstnärer som utsetts för skissuppdrag eller gestaltningsuppdrag. Just nu finns det inga uppdrag att söka.

Läs Frågor och Svar / FAQ om vad det innebär att arbeta med konstuppdrag i Stockholms läns landsting.