Hoppa till huvudinnehåll

Referensgrupp

Diarienummer
AKTNR 2107-7833
Sedan 2016 jobbar kulturförvaltningen tillsammans med en rådgivande referensgrupp för att stärka landstingets bedömningsarbete av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. Referensgruppen ska bredda kompetensen utifrån målen om ett mångfaldsrikt kulturutbud av regionalt intresse, samt tvärperspektiv som barn- och ungdomskultur.

Referensgruppen har utsetts av kulturnämnden efter öppet nomineringsförfarande samt förslag från kulturförvaltningen.

Följande personer ingår i referensgruppen:

Ann-Charlotte Backlund, museichef
Sonia Braska, kulturproducent
Rebecca Brinch, doktorand och teaterarbetare
Christoph Fielder, kulturproducent
Bo-Erik Gyberg, f.d. högskolerektor
Lisen Rosell, skådespelare och producent
Viktor Skokic, musiker
Houman Sebghati, musiker och pedagog
Jenny Berntsson, konstnär
Erik Titusson, förlagschef 
 

Referensgruppens uppdrag och mandat

  • Referensgruppens arbete startar hösten 2016.
  • Medlem av referensgruppen arvoderas med 25 000 kronor per år.
  • Referensgruppen gör bedömning av ansökningar om Verksamhetsstöd respektive Projektstöd.
  • Referensgruppens bedömning är rådgivande. Beslut om ansökningar fattas av kulturnämnden/kulturförvaltningen enligt delegationsordning.
  • Referensgruppen ska läsa och bedöma ansökningarna utifrån stödens kriterier. Gruppen ska delta i gemensamma beredningsmöten om ansökningar.
  • Kulturnämndens mål, prioriterade perspektiv samt riktlinjer för jäv ska beaktas.
  • Medlemmarna i referensgruppen utses på två år med möjlighet till ett års förlängning.