Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till studieförbund

Diarienummer
AKTNR 20-7549

Verksamhetsstödet till studieförbund består av ett grundstöd och ett rörligt stöd med visst belopp per studiecirkeltimme som beslutas årligen. Studieförbunden får även ett särskilt stöd för sin kulturverksamhet.

Vilka kan söka

Studieförbund på länsnivå som

  • har sin verksamhet i Stockholm län
  • är statsbidragsberättigad
  • bedrivit verksamhet i minst 1 år

Kulturnämndens målområden

Dessutom ska Kulturnämndens målområden, miljökrav och övriga krav uppfyllas.

Läs mer om kulturnämndens målområden.