Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd till studieförbunden

Diarienummer
AKTNR 1777-7995

 

Stöd till studiecirkelverksamheten 2017

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   9 401 360 kr
Studieförbundet Bilda Öst   2 207 863 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   1 355 417 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala   1 126 266 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   768 658 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   3 571 012 kr
NBV Stockholms län   1 021 920 kr
Sensus studieförbund region Stockholms-Gotland   2 451 052 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   5 207 980 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län   4 529 473 kr
     

Stöd till kulturprogram 2017

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   841 696 kr
Studieförbundet Bilda Öst   268 186 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   66 553 kr
Ibn Rush Studieförbund, Distrikt Stockholms Uppsala   24 649 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   55 598 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   50 559 kr
NBV Stockholms län   57 132 kr
Sensus studieförbund Stockholm Gotland   286 919 kr
Studiefrämjandet Stockholm län   131 957 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län   216 751 kr
     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2016

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   10 288 067 kr
Studieförbundet Bilda Öst   2 354 390 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   1 504 394 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala   1 306 966 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   819 440 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   3 570 666 kr
NBV Stockholms län   1 157 145 kr
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland   2 339 081 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   5 272 586 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län   4 528 264 kr

 

Stöd till kulturprogram 2016

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   567 024 kr
Studieförbundet Bilda Öst   200 196 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   44 357 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala   52 453 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   24 440 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   21 247 kr
NBV Stockholms län   34 170 kr
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland   192 138 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   111 330 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län  

152 646 kr