Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter, personal

Diarienummer
AKTNR 2389-8429


Förvaltningschef

Eva Bergquist

Förvaltningschef
08- 123 378 01
eva.bergquist@sll.se
 

Kulturstöd, strategisk samordning

Avdelningen för strategisk samordning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31
catharina.fogelstrom@sll.se

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kultur- och föreningsstöd
Frågor om bild och form, barn och unga
08-123 378 45
nina.andersson-tallec@sll.se

Kajsa Bellander

Handläggare av kulturstöd
Kulturarvs- och museifrågor
08-123 378 44
kajsa.bellander@sll.se

Agneta Olofsson

Handläggare av kulturstöd och stöd till studieförbund
Dans och cirkusfrågor
08-123 378 34
agneta.olofsson@sll.se

Brita Osafo

Samordnare internationella samarbeten samt kulturella och kreativa näringar
08-123 378 46
brita.osafo@sll.se

Fredrik Schlott

Handläggare av kultur- och föreningsstöd
08-123 378 33
fredrik.schlott@sll.se

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film, litteratur, bibliotek och läsfrämjandefrågor
08-123 378 35
kristina.solberg@sll.se

Lena Strömberg-Lagerlöf

Handläggare av kulturstöd
Teaterfrågor
08-123 378 38
lena.stromberg-lagerlof@sll.se

Margareta Wennerberg

Handläggare av kultur- och föreningsstöd samt projektstöd Kultur i vården
Musik- och musikteaterfrågor
08-123 378 32
margareta.wennerberg-kahlin@sll.se
 

Kultur i vården-program

Birgit Olsson

Handläggare
08-123 378 40
birgit.olsson@sll.se

Karolina Wikander

Handläggare
08-123 378 41
karolina.wikander@sll.se
 

Konst

Avdelningen för konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51
elisabeth.wengstrom@sll.se

Susanne Andersson Kopp

Projektledare
08-123 378 55
susanne.andersson-kopp@sll.se

Inga-Lill Bäckström

Projektledare
08-123 378 52
inga-lill.backstrom@sll.se

Kristina Bergqvist-Selder

Konsthandläggare
08-123 378 63
kristina.bergqvist-selder@sll.se

Arne Börjesson

Konsthandläggare
08-123 378 62
arne.borjesson@sll.se

Xueyin Chen (föräldraledig)

Verksamhetskoordinator

Charlotte Gyllner

Konsthandläggare

Finbar Krook Rosato

Projektledare
08-123 378 58
finbar.krook-rosato@sll.se

Gabriela Lopez

Konsthandläggare
072-5823157
gabriela.lopez@sll.se

Renée Lord

Konsthandläggare
08-123 378 59
renee.lord@sll.se

Joakim Norrman

Konsthandläggare
08-123 378 61
joakim.norrman@sll.se

Sofia Palmgren

Projektledare
08-123 378 67
sofia.palmgren@sll.se

Elisabeth Persson

Konsthandläggare
08-123 378 60
elisabeth.a.persson@sll.se

Tove Schalin (vikarie)

Verksamhetskoordinator
08-123 378 57
tove.schalin@sll.se

Torunn Skoglund

Projektledare
08-123 378 65
torunn.skoglund@sll.se

Martin West

Projektledare
08-123 378 53
martin.west@sll.se

Anna Wignell

Projektledare
08-123 378 66
anna.wignell@sll.se

Mia Zeeck

Projektledare
08-123 378 54
mia.zeeck@sll.se

Cecilia von Schantz

Kommunikatör konstprojekt Nya Karolinska Solna
08-123 378 64
cecilia.vonschantz@sll.se
 

Administration och kommunikation

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Harald Lindkvist (sjukskriven)

Avdelningschef

Ingrid Johansson-Lind (vikarie)

Avdelningschef
ingrid.johansson-lind@sll.se

Haris Agic

Projektledare Kompetenscentrum för kultur och hälsa
haris.agic@sll.se

Tuula Ampuja

Interna administrativa system, statistik
08-123 378 16
tuula.ampuja@sll.se

Jan Brundell

IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
jan.brundell@sll.se

Sofia Emthén

Kommunikatör
072-598 15 12
sofia.emthen@sll.se

Johan Eriksson

IT-samordnare
08-123 378 20
johan.p.eriksson@sll.se

Carin Fahlén

Kommunikatör, pressansvarig
070-484 22 34
carin.fahlen@sll.se

Torbjörn Karlsson

Ekonomiassistent och biträdande registrator
08-123 378 14
torbjorn.karlsson@sll.se

Monica Lagergren

Ekonom
08-123 378 15
monica.lagergren@sll.se

Jerker Larsson

Systemförvaltning och utveckling
08-123 378 17
jerker.larsson@sll.se

Ulrika Lindblad

Strateg Kompetenscentrum för kultur och hälsa
ulrika.lindblad@sll.se

Torbjörn Neiman

Utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län
08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

Jessica Nordström

Registrator och arkivarie
08-123 378 12
jessica.nordstrom@sll.se

Jenny Vanhainen (föräldraledig)

Ekonom

Lisa Wacklin

Processledare
08-123 378 56
lisa.wacklin@sll.se

Katarina Wikström

Kommunikatör, Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-598 15 43
katarina.wikstrom@sll.se

 

Främjande länskulturfunktioner

Avdelningen för främjande länskulturfunktioner

Torbjörn Neiman

Avdelningschef
08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

 

Film Stockholm

Joakim Blendulf
Enhetschef, Verksamhetsansvarig
08- 123 378 81

Mikael Ström
Kommunikatör
08-123 378 85

Charlotte Carlsson
Konsulent för mediepedagogik
08- 123 378 82

Rafael Franco
Projektledare STOCKmotion
08- 123 378 84

Anita Hjelm
Konsulent Film i vården
08- 123 378 83

Fredrik Nordbladh
Projektledare RIBS
08- 123 378 86

Ulf Slotte
Filmkonsulent visning och spridning
08-123 378 92

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Konsulent för ung film och talangutveckling, samordnare Filmbasen
08- 123 378 87

Rickard Monsén
Teknikansvarig Filmbasen
08- 123 378 89

Åsa Widman Falewicz
Projektkoordinator Events, STHLM Debut och DISPLAY
08- 123 378 88

DIS/Dans i Stockholms stad och län

Anna Berglund
Danskonsulent
08-123 379 27
anna.e.berglund@sll.se

Camilla Luterkort
Enhetschef, Danskonsulent
08-123 379 26
camilla.luterkort@sll.se  

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29
lillemor.strand-bandmann@sll.se  

Åsa Fagerlund
Danskonsulent
08-123 379 28
asa.fagerlund@sll.se  

Regionbibliotek Stockholm

Anja Andersson
Områdesassistent 
08-123 379 18
anja.andersson@sll.se

Annika Geuken Lissenko
Bibliotekarie
08-123 379 12
annika.geuken-lissenko@sll.se  

Annika Hermele
Utvecklingsledare
08-123 379 16
annika.hermele@sll.se

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21
britt.lofdahl@sll.se  

Cecilia Brisander
Utvecklingsledare
08-123 379 22
cecilia.brisander@sll.se

Charlotte Aleman
Utvecklingsledare
08-123 379 19
charlotte.aleman@sll.se  

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14
francisca.beckert@sll.se

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20
hanna.k.johansson@sll.se 

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17
karin.andersson-sundstrom@sll.se 

Lovisa Furendal Berndt
Utvecklingsledare
08-123 379 13
lovisa.furendal-berndt@sll.se

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23
pia.borrman@sll.se

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15
sofie.samuelsson@sll.se