Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter, personal

Diarienummer
AKTNR 2389-10182


Förvaltningschef

Eva Bergquist

Förvaltningschef
08- 123 378 01
eva.bergquist@sll.se
 

Kulturstöd, strategisk samordning

Avdelningen för strategisk samordning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31
catharina.fogelstrom@sll.se

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kultur- och föreningsstöd
Projektstöd Kultur och hälsa
Bild och form samt barn och unga
08-123 378 45
nina.andersson-tallec@sll.se

Katarina Axelsson

Handläggare (vik)
Kulturarv och nationella minoriteters kultur samt EU- och skärgårdsfrågor
08-123 378 44
katarina.axelsson@sll.se

Kajsa Bellander

Handläggare (tjl)

Anna Bohman Enmalm

Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning
anna.bohman-enmalm@sll.se

Ulrika Lindblad

Strateg Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-974 84 21
ulrika.lindblad@sll.se

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad

Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32
niclas.pereira-dos-reis-lindblad@sll.se

Erik Häger

Handläggare av kulturstöd
Dans och cirkus
erik.hager@sll.se
08-123 378 34

Fredrik Schlott

Handläggare
Stöd till föreningsliv
08-123 378 33
fredrik.schlott@sll.se

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film, litteratur
08-123 378 35
kristina.solberg@sll.se

Lena Strömberg-Lagerlöf

Handläggare
Teater, Scenkonststöd, Dansfrågor
08-123 378 38
lena.stromberg-lagerlof@sll.se

Ulf Andersson Greek

Strategisk samordnare
08-123 378 37
ulf.andersson-greek@sll.se

 

Konst

Avdelningen för konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51
elisabeth.wengstrom@sll.se

Susanne Andersson Kopp

Projektledare
08-123 378 55
susanne.andersson-kopp@sll.se

Inga-Lill Bäckström

Projektledare
08-123 378 52
inga-lill.backstrom@sll.se

Kristina Bergqvist-Selder

Konsthandläggare
08-123 378 63
kristina.bergqvist-selder@sll.se

Arne Börjesson

Konsthandläggare
08-123 378 62
arne.borjesson@sll.se

Xueyin Chen

Verksamhetskoordinator
08-123 378 57
xueyin.chen@sll.se

Finbar Krook Rosato

Projektledare
08-123 378 58
finbar.krook-rosato@sll.se

Gabriela Lopez

Konsthandläggare
072-5823157
gabriela.lopez@sll.se

Ulrika Lublin

Konsthandläggare
(från 7 januari)

Renée Lord

Konsthandläggare
renee.lord@sll.se

Joakim Norrman

Konsthandläggare
joakim.norrman@sll.se

Sofia Palmgren

Projektledare
08-123 378 67
sofia.palmgren@sll.se

Elisabeth Persson

Konsthandläggare
08-123 378 60
elisabeth.a.persson@sll.se

Tove Schalin

Konsthandläggare
08-123 378 57
tove.schalin@sll.se

Torunn Skoglund

Projektledare
08-123 378 65
torunn.skoglund@sll.se

Martin West

Projektledare
08-123 378 53
martin.west@sll.se

Mia Zeeck

Projektledare
08-123 378 54
mia.zeeck@sll.se

Cecilia von Schantz

Kommunikatör konst Nya Karolinska Solna
08-123 378 64
cecilia.vonschantz@sll.se
 

Administration och kommunikation

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Renée Roslycke

Avdelningschef
08-123 378 11
renee.roslycke@sll.se

Tuula Ampuja

Interna administrativa system, statistik
tuula.ampuja@sll.se

Anja Andersson

Administratör Beställningsbart kulturutbud
08-123 379 18
anja.andersson@sll.se

Ulf Annerhem

Ekonomi
ulf.annerhem@sll.se

Jan Brundell

IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
jan.brundell@sll.se

Johan Eriksson

IT-samordnare
08-123 378 20
johan.p.eriksson@sll.se

Carin Fahlén

Kommunikationsstrateg, pressansvarig
070-484 22 34
carin.fahlen@sll.se

Torbjörn Karlsson

Ekonomiassistent
torbjorn.karlsson@sll.se

Monica Lagergren

Ekonom
08-123 378 15
monica.lagergren@sll.se

Jerker Larsson

Systemförvaltning, nämndsekretariat, Dataskyddsombud
08-123 378 17
jerker.larsson@sll.se

Jessica Nordström

Registrator och arkivarie
08-123 378 12
jessica.nordstrom@sll.se

Birgit Olsson

Ekonomi
08-123 378 40
birgit.olsson@sll.se

Kajsa Sandström

Registrator och arkivarie
kajsa.sandstrom@sll.se

Sandra Tillbom

Kommunikatör (vik)
sandra.tillbom@sll.se 
08-123 378 23

Jenny Vanhainen

Ekonom
08-123 378 13
jenny.vanhainen@sll.se

Lisa Wacklin

Projekledare
08-123 378 56
lisa.wacklin@sll.se

Karolina Wikander

Handläggare Beställningsbart kulturutbud
08-123 378 41
karolina.wikander@sll.se

Katarina Wikström

Kommunikatör Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-598 15 43
katarina.wikstrom@sll.se

Kristina Özmen

Ekonom
070-666 00 45
kristina.ozmen@sll.se

 

Främjande länskulturfunktioner

Avdelningen för främjande länskulturfunktioner har tre enheter: Film Stockholm, DIS/Dans i Stockholms stad och län och Regionbibliotek Stockholm

Torbjörn Neiman

Avdelningschef
08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

Film Stockholm

Joakim Blendulf
Enhetschef
joakim.blendulf@sll.se

Hend Aroal (föräldraledig)
Controller

Mikael Ström (föräldraledig)
Kommunikatör

Charlotte Carlsson
Filmkonsulent, mediepedagogik
08- 123 378 82
charlotte.karlsson@sll.se

Rafael Franco
Projektledare STOCKmotion
08- 123 378 84
rafael.franco@sll.se

Anita Hjelm
Konsulent Film i vården, VR i vården
08- 123 378 83
anita.hjelm@sll.se

Fredrik Nordbladh
Filmkonsulent, filmpedagogik
08- 123 378 86
fredrik.nordbladh@sll.se

Stefan Karlsson (vik)
Kommunikatör
08-123 378 85
stefan.karlsson@sll.se

Emma Sahlgren (vik)
Controller

Ulf Slotte
Filmkonsulent, visning och biografutveckling
08-123 378 92
ulf.slotte@sll.se

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Filmkonsulent
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen
08- 123 378 87
anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se

Rickard Monsén (tjl)
Teknikansvarig Filmbasen

Åsa Widman Falewicz
Koordinator Events, STHLM Debut och DISPLAY
08- 123 378 88
asa.widman-falewicz@sll.se
 

Dans Cirkus

DIS/Dans i Stockholms stad och län

Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26
camilla.luterkort@sll.se  

Anna Berglund
Danskonsulent
08-123 379 27
anna.e.berglund@sll.se

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29
lillemor.strand-bandmann@sll.se  

Åsa Fagerlund
Danskonsulent
08-123 379 28
asa.fagerlund@sll.se  

Regionbibliotek Stockholm

Oskar Laurin
Enhetschef
08-123 379 09
oskar.laurin@sll.se

Charlotte Aleman
Utvecklingsledare
08-123 379 19
charlotte.aleman@sll.se

Annika Hermele
Utvecklingsledare
08-123 379 16
annika.hermele@sll.se

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21
britt.lofdahl@sll.se  

Cecilia Brisander
Utvecklingsledare
08-123 379 22
cecilia.brisander@sll.se

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14
francisca.beckert@sll.se

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20
hanna.k.johansson@sll.se 

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17
karin.andersson-sundstrom@sll.se 

Lovisa Furendal Berndt (föräldraledig)
Utvecklingsledare

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23
pia.borrman@sll.se

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15
sofie.samuelsson@sll.se

David Södergren Medin
Projekt Myndigheten för tillgängliga medier
08-580 02 731
david.sodergren-medin@mtm.se

Landstingsarkivet

Johanna Lagerström
Landstingsarkivarie, Chef Landstingsarkivet
070-737 27 42
johanna.lagerström@sll.se

Martina Engsjö-Lindgren
Chef, enhetschef Tillsyn och utredning
070-737 56 38
martina.engsjo-lindgren@sll.se

Veronika Lövgren
Enhetschef, Svar
070-737 37 28
veronika.lovgren@sll.se

Anders Söderlind
Enhetschef, Arkivservice och t f Långsiktig informationsförvaltning (LIF)
070-737 27 26
anders.soderlind@sll.e