Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter, personal

Diarienummer
AKTNR 2389-8055


Förvaltningschef

Eva Bekonsrgquist

Förvaltningschef
08- 123 378 01
eva.bergquist@sll.se
 

Kulturstöd, föreningsliv och folkbildning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31
catharina.fogelstrom@sll.se

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kultur- och föreningsstöd
Frågor om bild och form, barn och unga
08-123 378 45
nina.andersson-tallec@sll.se

Kajsa Bellander

Handläggare av kulturstöd
Kulturarvs- och museifrågor
08-123 378 44
kajsa.bellander@sll.se

Agneta Olofsson

Handläggare av kulturstöd och stöd till studieförbund
Dans och cirkusfrågor
08-123 378 34
agneta.olofsson@sll.se

Brita Osafo

Samordnare internationalisering samt kulturella och kreativa näringar
08-123 378 46
brita.osafo@sll.se

Fredrik Schlott

Handläggare av kultur- och föreningsstöd
08-123 378 33
fredrik.schlott@sll.se

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film, litteratur, bibliotek och läsfrämjandefrågor
08-123 378 35
kristina.solberg@sll.se

Lena Strömberg-Lagerlöf

Handläggare av kulturstöd
Teaterfrågor
08-123 378 38
lena.stromberg-lagerlof@sll.se
 

Margareta Wennerberg

Handläggare av kultur- och föreningsstöd samt projektstöd Kultur i vården
Musik- och musikteaterfrågor
08-123 378 32
margareta.wennerberg-kahlin@sll.se
 

Kultur i vården-program

Birgit Olsson

Handläggare
08-123 378 40
birgit.olsson@sll.se

Karolina Wikander

Handläggare
08-123 378 41
karolina.wikander@sll.se
 

Konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51
elisabeth.wengstrom@sll.se

Susanne Andersson Kopp

Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 55
susanne.andersson-kopp@sll.se

Inga-Lill Bäckström

Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 52
inga-lill.backstrom@sll.se

Kristina Bergqvist-Selder

Samordnare konsthandläggare
08-123 378 63
kristina.bergqvist-selder@sll.se

Arne Börjesson

Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 62
arne.borjesson@sll.se

Xueyin Chen (föräldraledig)

Verksamhetskoordinator

Finbar Krook Rosato

Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 58
finbar.krook-rosato@sll.se

Gabriela Lopez

Konstinventerare
072-5823157
gabriela.lopez@sll.se

Renée Lord

Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 59
renee.lord@sll.se

Joakim Norrman

Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 61
joakim.norrman@sll.se

Sofia Palmgren

Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 67
sofia.palmgren@sll.se

Elisabeth Persson

Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 60
elisabeth.a.persson@sll.se

Tove Schalin

Verksamhetskoordinator
08-123 378 57
tove.schalin@sll.se

Torunn Skoglund

Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 65
torunn.skoglund@sll.se

Martin West

Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 53
martin.west@sll.se

Anna Wignell

Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 66
anna.wignell@sll.se

Mia Zeeck

Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 54
mia.zeeck@sll.se

Cecilia von Schantz

Kommunikatör för konsten på Nya Karolinska Solna
08-123 378 64
cecilia.vonschantz@sll.se
 

Administration och kommunikation

Harald Lindkvist (sjukskriven)

Avdelningschef

Ingrid Johansson-Lind (vikarie)

Avdelningschef
ingrid.johansson-lind@sll.se

Haris Agic

Projektledare Kompetenscentrum för kultur och hälsa
haris.agic@sll.se

Tuula Ampuja

Interna administrativa system, statistik
08-123 378 16
tuula.ampuja@sll.se

Jan Brundell

IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
jan.brundell@sll.se

Sofia Emthén

Kommunikatör
072-598 15 12
sofia.emthen@sll.se

Johan Eriksson

IT-samordnare
08-123 378 20
johan.p.eriksson@sll.se

Carin Fahlén

Kommunikatör, pressansvarig
070-484 22 34
carin.fahlen@sll.se

Torbjörn Karlsson

Ekonomiassistent och biträdande registrator
08-123 378 14
torbjorn.karlsson@sll.se

Monica Lagergren

Ekonom
08-123 378 15
monica.lagergren@sll.se

Jerker Larsson

Systemförvaltning och utveckling
08-123 378 17
jerker.larsson@sll.se

Ulrika Lindblad

Strateg Kompetenscentrum för kultur och hälsa
ulrika.lindblad@sll.se

Torbjörn Neiman

Utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län
08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

Jessica Nordström

Registrator och arkivarie
08-123 378 12
jessica.nordstrom@sll.se

Jenny Vanhainen (föräldraledig)

Ekonom

Lisa Wacklin

Processledare
08-123 378 56
lisa.wacklin@sll.se

Katarina Wikström

Kommunikatör, Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-598 15 43
katarina.wikstrom@sll.se


Film Stockholm

Se kontaktuppgifter till Film Stockholms personal på filmstockholm.se.

 

 

karolina.wikander@sll.se