Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter, personal

Diarienummer
AKTNR 2389-9859


Förvaltningschef

Eva Bergquist

Förvaltningschef
08- 123 378 01
eva.bergquist@sll.se
 

Kulturstöd, strategisk samordning

Avdelningen för strategisk samordning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31
catharina.fogelstrom@sll.se

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kultur- och föreningsstöd,
Projektstöd Kultur och hälsa
Bild och form samt barn och unga
08-123 378 45
nina.andersson-tallec@sll.se

Kajsa Bellander

Handläggare (tjl)

Anna Bohman Enmalm

Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning
anna.bohman-enmalm@sll.se

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad

Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32
niclas.pereira-dos-reis-lindblad@sll.se

Fredrik Schlott

Handläggare
Stöd till föreingsliv
08-123 378 33
fredrik.schlott@sll.se

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film, litteratur
08-123 378 35
kristina.solberg@sll.se

Lena Strömberg-Lagerlöf

Handläggare
Teater, Scenkonststöd, Dansfrågor
08-123 378 38
lena.stromberg-lagerlof@sll.se

Ulf Andersson Greek

Strategisk samordnare
08-123 378 37
ulf.andersson-greek@sll.se

Eleonor Åberg

Handläggare (vik)
Kulturarv och nationella minoriteters kultur samt EU- och skärgårdsfrågor
08-123 378 44
eleonor.aberg@sll.se

Kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Ulrika Lindblad

Strateg Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-974 84 21
ulrika.lindblad@sll.se
 

Beställningsbart kulturutbud (tidigare kallat Kultur i vården)

Karolina Wikander

Handläggare
Beställningsbart kulturutbud
08-123 378 41
karolina.wikander@sll.se

Anja Andersson

Administratör
Beställningsbart kulturutbud
08-123 379 18
anja.andersson@sll.se

Konst

Avdelningen för konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51
elisabeth.wengstrom@sll.se

Susanne Andersson Kopp

Projektledare
08-123 378 55
susanne.andersson-kopp@sll.se

Inga-Lill Bäckström

Projektledare
08-123 378 52
inga-lill.backstrom@sll.se

Kristina Bergqvist-Selder

Konsthandläggare
08-123 378 63
kristina.bergqvist-selder@sll.se

Arne Börjesson

Konsthandläggare
08-123 378 62
arne.borjesson@sll.se

Xueyin Chen

Verksamhetskoordinator
08-123 378 57
xueyin.chen@sll.se

Finbar Krook Rosato

Projektledare
08-123 378 58
finbar.krook-rosato@sll.se

Gabriela Lopez

Konsthandläggare
072-5823157
gabriela.lopez@sll.se

Renée Lord

Konsthandläggare
08-123 378 59
renee.lord@sll.se

Joakim Norrman

Konsthandläggare
08-123 378 61
joakim.norrman@sll.se

Sofia Palmgren

Projektledare
08-123 378 67
sofia.palmgren@sll.se

Elisabeth Persson

Konsthandläggare
08-123 378 60
elisabeth.a.persson@sll.se

Tove Schalin

Konsthandläggare
08-123 378 57
tove.schalin@sll.se

Torunn Skoglund

Projektledare
08-123 378 65
torunn.skoglund@sll.se

Martin West

Projektledare
08-123 378 53
martin.west@sll.se

Mia Zeeck

Projektledare
08-123 378 54
mia.zeeck@sll.se

Cecilia von Schantz

Kommunikatör konstprojekt Nya Karolinska Solna
08-123 378 64
cecilia.vonschantz@sll.se
 

Administration och kommunikation

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Renée Roslycke

Avdelningschef
08-123 378 11
renee.roslycke@sll.se

Tuula Ampuja

Interna administrativa system, statistik
08-123 378 16
tuula.ampuja@sll.se

Jan Brundell

IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
jan.brundell@sll.se

Sofia Emthén 

Kommunikatör (tjl)

Johan Eriksson

IT-samordnare
08-123 378 20
johan.p.eriksson@sll.se

Carin Fahlén

Kommunikationsstrateg, pressansvarig
070-484 22 34
carin.fahlen@sll.se

Torbjörn Karlsson

Ekonomiassistent och biträdande registrator
08-123 378 14
torbjorn.karlsson@sll.se

Monica Lagergren

Ekonom
08-123 378 15
monica.lagergren@sll.se

Jerker Larsson

Systemförvaltning, nämndsekretariat, Dataskyddsombud
08-123 378 17
jerker.larsson@sll.se

Jessica Nordström

Registrator och arkivarie
08-123 378 12
jessica.nordstrom@sll.se

Birgit Olsson

Ekonomi
08-123 378 40
birgit.olsson@sll.se

Kajsa Sandström

Registrator och arkivarie
kajsa.sandstrom@sll.se

Sandra Tillbom

Kommunikatör
sandra.tillbom@sll.se 

Jenny Vanhainen

Ekonom
08-123 378 13
jenny.vanhainen@sll.se

Lisa Wacklin

Processledare
08-123 378 56
lisa.wacklin@sll.se

Katarina Wikström

Kommunikatör Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-598 15 43
katarina.wikstrom@sll.se

 

Främjande länskulturfunktioner

Avdelningen för främjande länskulturfunktioner har tre enheter: Film Stockholm, DIS/Dans i Stockholms stad och län och Regionbibliotek Stockholm

Torbjörn Neiman

Avdelningschef
08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

Film Stockholm

Joakim Blendulf
Enhetschef
08- 123 378 81
joakim.blendulf@sll.se

Hend Aroal (föräldraledig)
Controller

Mikael Ström (föräldraledig)
Kommunikatör

Charlotte Carlsson
Filmkonsulent, mediepedagogik
08- 123 378 82
charlotte.karlsson@sll.se

Rafael Franco
Projektledare STOCKmotion
08- 123 378 84
rafael.franco@sll.se

Anita Hjelm
Konsulent Film i vården, VR i vården
08- 123 378 83
anita.hjelm@sll.se

Fredrik Nordbladh
Filmkonsulent, filmpedagogik
08- 123 378 86
fredrik.nordbladh@sll.se

Stefan Karlsson (vik)
Kommunikatör
08-123 378 85
stefan.karlsson@sll.se

Emma Sahlgren (vik)
Controller

Ulf Slotte
Filmkonsulent, visning och biografutveckling
08-123 378 92
ulf.slotte@sll.se

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Filmkonsulent
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen
08- 123 378 87
anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se

Rickard Monsén (tjl)
Teknikansvarig Filmbasen

Åsa Widman Falewicz
Koordinator Events, STHLM Debut och DISPLAY
08- 123 378 88
asa.widman-falewicz@sll.se

Ali Qurishi
Teknikansvarig
 

Dans Cirkus Stockholm

DIS/Dans i Stockholms stad och län

Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26
camilla.luterkort@sll.se  

Anna Berglund
Danskonsulent
08-123 379 27
anna.e.berglund@sll.se

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29
lillemor.strand-bandmann@sll.se  

Åsa Fagerlund
Danskonsulent
08-123 379 28
asa.fagerlund@sll.se  

Regionbibliotek Stockholm

Oskar Laurin
Enhetschef
08-123 379 09
oskar.laurin@sll.se

Charlotte Aleman
Utvecklingsledare
08-123 379 19
charlotte.aleman@sll.se

Annika Hermele
Utvecklingsledare
08-123 379 16
annika.hermele@sll.se

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21
britt.lofdahl@sll.se  

Cecilia Brisander
Utvecklingsledare
08-123 379 22
cecilia.brisander@sll.se

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14
francisca.beckert@sll.se

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20
hanna.k.johansson@sll.se 

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17
karin.andersson-sundstrom@sll.se 

Lovisa Furendal Berndt (föräldraledig)
Utvecklingsledare

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23
pia.borrman@sll.se

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15
sofie.samuelsson@sll.se

David Södergren Medin
Projekt Myndigheten för tillgängliga medier
08-580 02 731
david.sodergren-medin@mtm.se

Landstingsarkivet

Johanna Lagerström
Landstingsarkivarie, Chef Landstingsarkivet
070-737 27 42
johanna.lagerström@sll.se

Martina Engsjö-Lindgren
Chef, enhetschef Tillsyn och utredning
070-737 56 38
martina.engsjo-lindgren@sll.se

Veronika Lövgren
Enhetschef, Svar
070-737 37 28
veronika.lovgren@sll.se

Anders Söderlind
Enhetschef, Arkivservice och t f Långsiktig informationsförvaltning (LIF)
070-737 27 26
anders.soderlind@sll.e

Alva Magnusson

08-737 27 52
alva.magnusson@sll.se

Anna Nordström

070-737 71 34
anna.nordstrom@sll.se

Anette Wickman

08-737 27 67
anette.wickman@sll.se

Angela Olofsson

070-737 27 65
angela.olofsson@sll.se

Ann-Charlott Viberg

08-737 27 17
ann-charlott.viberg@sll.se

Anna-Kari Forssén

08-737 27 24
anna-kari.forssen@sll.se

Björn Forson

070-737 50 00
bjorn.forson@sll.se

Catarina Norell

070-737 51 77
catarina.norell@sll.se

Cecilia Boström

070-737 49 39
cecilia.bostrom@sll.se

Cecilia Lundin

08-737 27 01
cecilia.lundin@sll.se

Cecilia Söderman

070-737 37 19
cecilia.soderman@sll.se

Christina Andersson

070-168 40 33
christina.andersson@sll.se

Elin Carlsén

076-050 17 13
elin.carlsen@sll.se

Emma Foberg

08-737 27 18
emma.forsberg@sll.se

Eva Backman

08-737 27 23
eva.backman@sll.se

Fivi Holmgren

070-737 7497
fivi.holmgren@sll.se

Gunilla Isacson

070-737 54 89
gunilla.isacson@sll.se

Heléne Lundell

08-737 27 62
helene.lundell@sll.se

Jemima Bergqvist

08-737 27 13
jemima.bergqvist@sll.se

Jonas Karlsson

070-737 52 37
jonas.karlossn@sll.se

Jörgen Eriksson

070-737 75 64
jörgen.eriksson@sll.se

Kenneth Holm 

08-737 27 14
kenneth.holm@sll.se

Marie Sjöberg

08-737 27 64
marie.sjoberg@sll.se

Martin Olsson

070-484 03 99
martin.olsson@sll.se

Peder Fallenius

070-737 49 58
peder.fellenius@sll.se

Perusha Green

08-737 27 05
peruscha.green@sll.se

Rafal Wisniewski

070-168 40 34
rafal.wisniewski@sll.se

Rita Nyman

08-737 27 50
rita.nyman@sll.se

Sara Karlsson

08-737 27 06
sara.karlsson@sll.se

Teresa Pikkarainen

08-737 27 51
teresa.pikkarainen@sll.se

Thomas Tholén

070-737 66 30
thomas.tholen@sll.se

Titti Norin

08-737 27 07
titti.norin@sll.se

Yngve Staffansson

08-737 27 39
yngve.staffansson@sll.se

Yvonne Karlsson

08-737 27 53
yvonne.karlsson@sll.se

Yvonne Nilsson

08-737 27 02
yvonne.nilsson@sll.se