Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 2616-10737
Region Stockholm har en lång tradition av att tillhandahålla konst och kulturupplevelser i vårdmiljöer. Ändå är arbetet med kultur som kunskapsfält inom vården bara i startgroparna. Kulturförvaltningen arbetar för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter. 

Region Stockholms arbete med kultur och hälsa

Kulturförvaltningens chef Eva Bergquist håller här ett tal som sammanfattar Region Stockholms arbete med kultur och hälsa.

Talet utskrivet: 

"Välkomna till kulturförvaltningens seminarium ”Kulturens betydelse som hälsofaktor inom vård och omsorg”. Vi har som mål att kulturen ska vara en integrerad del av vården och av äldreomsorgen. Det arbetar vi med på många olika sätt.

Jag tror att en faktor som har varit viktig för oss de senaste åren är att vi har lyckats kroka arm med de andra förvaltningarna för att hitta samarbete mellan kultursektorn och hälso- och sjukvården. Det är säkert många här idag som representerar kultursektorn och det här är frågor som vi har arbetat med under många år. Vi är många som är övertygade om kulturen salutogena effekter, men ofta står vi där lite ensamma med våra övertygelser och har svårt att nå in i vården.

Jag tror att det som har varit lyckosamt för oss är den här armkroken mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som Ulrika kommer berätta mer om strax. Vi har tillsammans ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Och som ni vet, och som de flesta landstingen, så är vi också sedan länge engagerade i de miljöer där vården verkar. Vi arbetar med konsten inom hälso- och sjukvårdens olika miljöer, både i de salar där patienterna finns men också i korridorer och där personalen arbetar. Vi kommer att redovisa för ett exempel som är särskilt intressant som vi har jobbat med på Nacka sjukhus – hur man kan använda konsten som resurs i geriatriken. Jättespännande.

Vi arbetar också med modern teknik. Det gör väl vi alla. Vad händer om vi kan erbjuda upplevelser så nära patienterna för de patienter som inte kan förflytta sig? Vad händer om vi använder VR i vården? Både för att komma med kulturupplevelser för de som befinner sig inom vården, men också att använda VR som en resurs för dem som arbetar inom vården. Där har vi flera exempel att redovisa.

Sen tänkte jag lite kort kommentera… Vi hör alla ett mantra om ”kulturens egenvärde”, både när politiker pratar men också i olika seminarium här i Eskilstuna. För mig finns det liksom ingen motsättning mellan att tala om kulturens egenvärde eller frihet som jag tycker är ett bättre begrepp, och att den också kan tjäna andra syften.

För det är väl först när konsten bottnar i sin egen nödvändighet i den konstnärliga processen som den faktiskt kan ha effekter inom andra områden. Så vi brottas inte egentligen med den dualiteten eller den motsägelsen – vi menar att den inte finns.

Vi är jätteglada att ni är här och hoppas att vi får en spännande eftermiddag tillsammans! Tack."

 

Kulturen möter framtidens hälsoutmaningar

Region Stockholm står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom äldreomsorgen och inom psykiatri. Vi blir allt fler, vi lever allt längre och vi bär med oss olika livserfarenheter. Hälso- och sjukvårdslagen anger att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Kultur och hälsa som kunskapsfält kan främja arbetssätt där individen står i centrum och bidra med nya metoder i arbetet med behandling och omvårdnad. Sådana arbetssätt kan främja det som WHO kallar existentiell hälsa; en känsla av meningsfullhet – som är en faktor som har visat sig kunna bidra till hälsovinster inom alla områden av hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt.