Hoppa till huvudinnehåll

Beställningsbart utbud, för kulturutövare

Diarienummer
AKTNR 109-8847

Kulturförvaltningen arbetar för att personer som vistas en längre tid inom vården ska få ta del av kulturarrangemang som musik, teater, dans med mera. Det finns två sätt att arbeta som kulturutövare inom vården - ansöka till programkatalogen eller söka projektstöd kultur och hälsa.

Programkatalog

Vi tar regelbundet fram en programkatalog som länets vårdenheter kan beställa ur. Huvudsakligen görs beställningarna inom geriatriken, psykiatrin och barnsjukvården och totalt genomförs drygt 3000 arrangemang om året. När man som kulturutövare finns med i programkatalogen beställs programmen alltid genom kulturförvaltningens handläggare. Man söker till katalogen genom att gå på en audition, som utlyses med jämna mellanrum.
Se under Aktuellt i kolumnen till höger.

 

Projektstöd

Projektstödet tilldelas projekt som kompletterar utbudet i programkatalogen. Syftet är att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en verksamhet som är återkommande. Projektstöden söks i samverkan med aktuell vårdgivare. Totalt beviljar kulturnämnden cirka 10 projekt per år.

Läs mer om Projektstöd kultur och hälsa

Så här beställs och genomförs program:

  • Vårdenheten kontaktar dig och ni kommer överens om ett datum.
  • Påminn alltid beställaren om att de måste skicka in en beställning till Kultur i vården.
  • När Kultur i vården har fått beställningen och du har tackat ja så skickas en bekräftelse till både dig som kulturutövare och till beställaren. Först då är bokningen definitiv.
  • Ring kontaktpersonen på vårdenheten några dagar innan uppdraget för att ta reda på mer om vilken publik du möter, eventuella önskemål från beställaren, storlek på lokal eller bara bekräfta att du kommer.
  • Åk aldrig ut till en vårdenhet och gör ett jobb som du inte fått bekräftat av Kultur i vården.
  • Om beställaren avbokar en bekräftad bokning senare än tre vardagar före överenskommet datum har du rätt att erhålla sedvanligt arvode. Informera även Kultur i vården om avbokningen.
  • Efter genomfört program ska du ha ditt arvodesunderlag undertecknat av beställaren (rekvireras från Kultur i vården). Har du A-skatt skickar du in månadsvis in arvodesunderlaget till Kultur i vården. Har du F-skatt skickar du in underlaget månadsvis tillsammans med fakturan.
  • Om en gruppmedlem slutar måste gruppen samråda med Kultur i vården innan en ny medlem engageras.
  • Vid enstaka tillfällen kan gruppen ta in en vikarie. Ersätts en förgrundsartist måste beställaren alltid godkänna bytet. Beställaren har i dessa fall rätt att byta program. I det fall beställaren önskar utbyte av program får de andra artisterna i gruppen inget arvode. 

Om ni vid ett jobb är färre antal i gruppen än vad som är angivet i katalogen, meddela kulturförvaltningen snarast.