Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter kulturförvaltningen

Diarienummer
AKTNR 2389-14567
Eva Bergquist 

Förvaltningschef
08- 123 378 01

Kulturstöd, strategisk samordning

Avdelningen för strategisk samordning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kulturstöd
Bild och form
Projektstöd Kultur och hälsa
08-123 378 45

Malin Anclair

Strategisk samordnare
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
08-123 378 42

Ulf Andersson-Greek

Strategisk samordnare
08-123 378 37

Katrin Behdjou Arshi

Kulturlots

Anna Bohman Enmalm

Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning
08-123 378 36

Ulrika Lindblad

Strategisk samordnare 
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-974 84 21

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad

Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32

Erik Häger

Handläggare av kulturstöd
Dans och samtida cirkus
08-123 378 34

Fredrik Schlott

Handläggare
Stöd till föreningsliv
08-123 378 33

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur
08-123 378 35

Lena Strömberg Lagerlöf

Handläggare
Teater och Scenkonststöd
08-123 378 38

Eleonor Åberg

Handläggare för kulturarv
Kulturmiljö
08-123 378 44

Konst

Avdelningen för konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51

Xueyin Chen

Verksamhetskoordinator
08-123 378 57

Susanne Andersson Kopp

Projektledare
08-123 378 55

Torunn Skoglund

Projektledare
08-123 378 65

Martin West

Projektledare
08-123 378 53

Mia Zeeck

Projektledare
08-123 378 54

Finbar Krook Rosato

Projektledare
08-123 378 58

Sofia Palmgren

Projektledare
08-123 378 67

Ulrika Lublin

Projektledare Konstväxlingar
08-123 378 61

Tove Schalin

Samordnare
08-123 378 69

Kristina Bergqvist-Selder

Konsthandläggare
08-123 378 63

Arne Börjesson

Konsthandläggare
08-123 378 62

Maria Hurtig

Konsthandläggare
08-123 378 71 

Olle Arbman

Konsthandläggare
072-582 44 88

Anna Rende

Konsthandläggare

Emy-Rut Voksepp

Konsthandläggare
072-582 44 35 

Gabriela López

Konsthandläggare
072-582 31 57

Cecilia von Schantz

Förmedlare
08-123 378 64

Administration och kommunikation

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Renée Roslycke

Avdelningschef
08-123 378 11

Tuula Ampuja

Interna administrativa system, statistik

Anja Andersson

Administratör Beställningsbart kulturutbud
08-123 379 18

Ulf Annerhem

Redovisningsansvarig
08-123 378 19

Leo Bang

Bibliotekarie, biblioteket i landstingshuset

Torbjörn Blom

Ekonomiadministratör

Jan Brundell

Säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21

André Eberhardsson Karlsson

Digital förvaltare, Projektledare 
Dataskyddsombud

Johan Eriksson

IT-ansvarig
08-123 378 20

Carin Fahlén

Kommunikationsansvarig
Pressansvarig
070-484 22 34

Annica Fyregård-Nilsson

Bibliotekarie, biblioteket i landstingshuset
08-873 749 36

Görel Ingebrigtsen

Vik. Ekonomcontroller

Jerker Larsson

Systemförvaltare
Nämndsekreterare
08-123 378 17

Harald Lindkvist

Samordnare
08-123 378 24

Jessica Nordström

Registrator och arkivarie
08-123 378 12

Erik Peurell

Verksamhetscontroller
08-123 378 27

Kajsa Sandström

Registrator och arkivarie

Erika Winther 

Kommunikatör
08-123 378 29

Katarina Wikström

Kommunikatör
Administratör konstvisningar
08-123 378 25

Jenny Vanhainen

Ekonom
(föräldraledig)

Karolina Wikander

Handläggare
(föräldraledig)

Främjande länskulturfunktioner

Avdelningen för främjande länskulturfunktioner har tre enheter: Film Stockholm, Dans Cirkus och Regionbibliotek Stockholm

Torbjörn Neiman

Avdelningschef
08-123 378 06

Film Stockholm

Joakim Blendulf
Enhetschef

Josefine Alm
Filmkonsulent för filmpedagogik

Hend Aroal
Controller
08-123 378 93

Mikael Ström Jupiter
Kommunikatör
08-123 378 85

Rafael Franco
Projektledare STOCKmotion
08- 123 378 84

Anita Hjelm
Konsulent Film i vården, VR i vården

Ulf Slotte
Filmkonsulent, visning och spridning
08-123 378 92

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen
08- 123 378 87

Åsa Widman Falewicz
Koordinator Events, STHLM Debut och DISPLAY
08- 123 378 88

Erik Lindeberg
VR-producent/Filmfotograf VR i vården
072- 468 99 01

Ali Quraishi
Teknisk koordinator

Charlotte Carlsson (tjl) 
Filmkonsulent, mediepedagogik

Rickard Monsén (tjl)
Teknikansvarig Filmbasen

Dans Cirkus


Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29

Åsa Fagerlund
Danskonsulent
08-123 379 28

Regionbibliotek Stockholm

Oskar Laurin
Enhetschef
08-123 379 09

Annika Hermele
Utvecklingsledare
08-123 379 16

Julia Keller
Utvecklingsledare

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17

Lovisa Furendal Berndt
Utvecklingsledare
08-123 379 13

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15

Regionarkivet

Johanna Lagerström
Avledningschef Regionarkivet
070-737 27 42

Martina Engsjö-Lindgren 
Enhetschef Tillsyn och utredning
070-737 56 38

Veronika Lövgren 
Enhetschef Svar
070-737 37 28

Anders Söderlind
Enhetschef Arkiv- och informationsförvaltning
070-737 27 26