Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter kulturförvaltningen

Diarienummer
AKTNR 2389-15071
Eva Bergquist 

Förvaltningschef
08- 123 378 01

Kulturstöd, strategisk samordning

Avdelningen för strategisk samordning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kulturstöd
Bild och form
Projektstöd Kultur och hälsa
08-123 378 45

Malin Anclair

Strategisk samordnare
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
08-123 378 42

Ulf Andersson-Greek

Strategisk samordnare
08-123 378 37

Katrin Behdjou Arshi

Kulturlots
08-123 378 00

Anna Bohman Enmalm

Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning
08-123 378 36

Ulrika Lindblad

Strategisk samordnare 
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-974 84 21

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad

Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32

Erik Häger

Handläggare av kulturstöd
Dans och samtida cirkus
08-123 378 34

Fredrik Schlott

Handläggare
Stöd till föreningsliv
08-123 378 33

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur
08-123 378 35

Lena Strömberg Lagerlöf

Handläggare
Teater- och scenkonststöd
08-123 378 38

Eleonor Åberg

Handläggare för kulturarv
Kulturmiljö
08-123 378 44

Konst

Avdelningen för konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51

Xueyin Chen

Samordnare
Projektledning ny konst
08-123 378 57

Susanne Andersson Kopp

Projektledare
08-123 378 55

Torunn Skoglund

Projektledare
08-123 378 65

Martin West

Projektledare
08-123 378 53

Mia Zeeck

Projektledare
08-123 378 54

Finbar Krook Rosato

Projektledare
08-123 378 58

Sofia Palmgren

Projektledare
08-123 378 67

Ulrika Lublin

Projektledare Konstväxlingar
08-123 378 61

Tove Schalin

Samordnare
Förvaltning befintlig konst
08-123 378 69

Kristina Bergqvist-Selder

Konsthandläggare
08-123 378 63

Arne Börjesson

Konsthandläggare
08-123 378 62

Maria Hurtig

Konsthandläggare
08-123 378 71 

Olle Arbman

Konsthandläggare
072-582 44 88

Emy-Rut Voksepp

Konsthandläggare
072-582 44 35 

Gabriela López

Konsthandläggare
072-582 31 57

Charlotta Abrahamsson

Konsthandläggare
08-123 378 60

Cecilia von Schantz

Förmedlare
08-123 378 64

Administration och kommunikation

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Renée Roslycke

Avdelningschef
08-123 378 11

Johan Eriksson

IT-ansvarig
08-123 378 20

Jan Brundell

Lokal- och säkerhetsansvarig
08-123 378 21

Erik Peurell

Verksamhetscontroller
08-123 378 27

Ulf Annerhem

Redovisningsansvarig
08-123 378 19

Torbjörn Blom

Ekonomiadministratör
08-123 378 00

Carin Fahlén

Kommunikationsansvarig, pressansvarig
070-484 22 34

Erika Winther 

Kommunikatör
08-123 378 29

Alexander Löckert

Kommunikatör
08-123 378 30

Katarina Wikström

Kommunikatör, administratör konstvisningar
08-123 378 25

Jerker Larsson

Systemförvaltare, nämndsekreterare
08-123 378 17

Tuula Ampuja

Systemförvaltare
08-123 378 16

André Eberhardsson Karlsson

Digital förvaltare, dataskyddsombud
08-123 378 23

Anja Andersson

Administratör Beställningsbart kulturutbud
08-123 379 18

Jessica Nordström

Registrator och arkivansvarig
08-123 378 12

Kajsa Sandström

Registrator och arkivarie
08-123 378 00

Harald Lindkvist

Projektledare, utredare, hållbarhetsansvarig
08-123 378 24

Karin Bruce

Projektledare Stockholmstinget,
Digitala mötesformer
08-123 378 00

Leo Bang

Bibliotekarie, biblioteket i landstingshuset
072 582 42 29

Annica Fyregård-Nilsson

Bibliotekarie, biblioteket i landstingshuset
08-873 749 36

Jenny Vanhainen

Budgetcontroller (föräldraledig)

Karolina Wikander

Administratör Beställningsbart kulturutbud (föräldraledig)

Främjande länskulturfunktioner

Avdelningen för främjande länskulturfunktioner har tre enheter: Film Stockholm, Dans Cirkus och Regionbibliotek Stockholm

Torbjörn Neiman

Avdelningschef
08-123 378 06

Film Stockholm

Joakim Blendulf
Enhetschef
08-123 378 81 

Mikael Ström Jupiter
Kommunikatör
08-123 378 85

Ulf Slotte
Filmkonsulent, visning och spridning
08-123 378 92

Anita Hjelm
Konsulent Film i vården, VR i vården
08-123 378 83 

Erik Lindeberg
VR-producent/Filmfotograf VR i vården
072-468 99 01

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen
08-123 378 87

Ivana Lalovic
Filmkonsulent Filmbasen
08-123 378 94

Hend Aroal
Controller Filmbasen
08-123 378 93

Åsa Widman Falewicz
Koordinator Events, STHLM Debut och DISPLAY
08-123 378 88

Rafael Franco
Projektledare STOCKmotion
08-123 378 84

Ali Quraishi
Teknisk koordinator
08-123 378 00

Rickard Monsén (tjänstledig)
Teknikansvarig Filmbasen

Dans Cirkus

Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26

Åsa Fagerlund 
Danskonsulent
08-123 379 28

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29

Regionbibliotek Stockholm

Oskar Laurin
Enhetschef
08-123 379 09

Annika Hermele
Utvecklingsledare
08-123 379 16

Julia Keller
Utvecklingsledare
072-507 22 48 

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17

Lovisa Furendal Berndt
Utvecklingsledare
08-123 379 13

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15

Regionarkivet

Johanna Lagerström
Avledningschef Regionarkivet
070-737 27 42

Martina Engsjö-Lindgren 
Enhetschef Tillsyn och utredning
070-737 56 38

Veronika Lövgren 
Enhetschef Svar
070-737 37 28

Anders Söderlind
Enhetschef Arkiv- och informationsförvaltning
070-737 27 26