Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter, personal

Diarienummer
AKTNR 2389-14047

Förvaltningschef

Eva Bergquist

Förvaltningschef
08- 123 378 01
eva.bergquist@sll.se

Kulturstöd, strategisk samordning

Avdelningen för strategisk samordning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31
catharina.fogelstrom@sll.se

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kulturstöd
Bild och form
Projektstöd Kultur och hälsa
08-123 378 45
nina.andersson-tallec@sll.se

Malin Anclair

Strategisk samordnare
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
08-123 378 42
malin.anclair@sll.se

Ulf Andersson-Greek

Strategisk samordnare
08-123 378 37
ulf.andersson-greek@sll.se

Katrin Behdjou Arshi

Kulturlots
katrin.behdjou-arshi@sll.se

Anna Bohman Enmalm

Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning
08-123 378 36
anna.bohman-enmalm@sll.se

Ulrika Lindblad

Strategisk samordnare 
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-974 84 21
ulrika.lindblad@sll.se

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad

Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32
niclas.pereira-dos-reis-lindblad@sll.se

Erik Häger

Handläggare av kulturstöd
Dans och samtida cirkus
erik.hager@sll.se
08-123 378 34

Fredrik Schlott

Handläggare
Stöd till föreningsliv
08-123 378 33
fredrik.schlott@sll.se

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur
08-123 378 35
kristina.solberg@sll.se

Lena Strömberg Lagerlöf

Handläggare
Teater och Scenkonststöd
08-123 378 38
lena.stromberg-lagerlof@sll.se

Eleonor Åberg

Handläggare för kulturarv
Kulturmiljö
08-123 378 44
eleonor.aberg@sll.se

Konst

Avdelningen för konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51
elisabeth.wengstrom@sll.se

Xueyin Chen

Verksamhetskoordinator
08-123 378 57
xueyin.chen@sll.se

Susanne Andersson Kopp

Projektledare
08-123 378 55
susanne.andersson-kopp@sll.se

Torunn Skoglund

Projektledare
08-123 378 65
torunn.skoglund@sll.se

Martin West

Projektledare
08-123 378 53
martin.west@sll.se

Mia Zeeck

Projektledare
08-123 378 54
mia.zeeck@sll.se

Finbar Krook Rosato

Projektledare
08-123 378 58
finbar.krook-rosato@sll.se

Sofia Palmgren

Projektledare
08-123 378 67
sofia.palmgren@sll.se

Ulrika Lublin

Projektledare Konstväxlingar
08-123 378 61
ulrika.lublin@sll.se

Tove Schalin

Samordnare
08-123 378 69
tove.schalin@sll.se

Kristina Bergqvist-Selder

Konsthandläggare
08-123 378 63
kristina.bergqvist-selder@sll.se

Arne Börjesson

Konsthandläggare
08-123 378 62
arne.borjesson@sll.se

Maria Hurtig

Konsthandläggare
08-123 378 71 
maria.hurtig@sll.se

Olle Arbman

Konsthandläggare
072-582 44 88
olle.arbman@sll.se

Anna Rende

Konsthandläggare
anna.rende@sll.se

Emy-Rut Voksepp

Konsthandläggare
072-582 44 35 
emy-rut.voksepp@sll.se

Gabriela López

Konsthandläggare
072-582 31 57
gabriela.lopez@sll.se

Cecilia von Schantz

Förmedlare
08-123 378 64
cecilia.vonschantz@sll.se

Administration och kommunikation

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Renée Roslycke

Avdelningschef
08-123 378 11
renee.roslycke@sll.se

Tuula Ampuja

Interna administrativa system, statistik
tuula.ampuja@sll.se

Anja Andersson

Administratör Beställningsbart kulturutbud
08-123 379 18
anja.andersson@sll.se

Ulf Annerhem

Redovisningsansvarig
08-123 378 19
ulf.annerhem@sll.se

Leo Bang

Bibliotekarie, biblioteket i landstingshuset
leo.bang@sll.se

Torbjörn Blom

Ekonomiadministratör
torbjorn.blom@sll.se

Jan Brundell

Säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
jan.brundell@sll.se

André Eberhardsson Karlsson

Digital förvaltare, projektledare digital kommunikation
andre.eberhardsson-karlsson@sll.se

Johan Eriksson

IT-ansvarig
08-123 378 20
johan.p.eriksson@sll.se

Carin Fahlén

Kommunikationsansvarig
070-484 22 34
carin.fahlen@sll.se

Annica Fyregård-Nilsson

Bibliotekarie, biblioteket i landstingshuset
08-873 749 36
annica.fyregard-nilsson@sll.se

Görel Ingebrigtsen

Vik. Ekonomcontroller
gorel.ingebrigtsen@sll.se

Jerker Larsson

Systemförvaltare/nämndsekreterare
08-123 378 17
jerker.larsson@sll.se

Mikael Larsson

Systemförvaltare. Slutar 31 mars 2020.
mikael.a.larsson@sll.se 

Jessica Nordström

Registrator och arkivarie
08-123 378 12
jessica.nordstrom@sll.se

Erik Peurell

Verksamhetscontroller
08-123 378 27
erik.peurell@sll.se

Kajsa Sandström

Registrator och arkivarie
kajsa.sandstrom@sll.se

Lisa Wacklin

Projektledare Inredning och branding - Samlokalisering Region Stockholm. Slutar 31 mars 2020.
08-123 378 56
lisa.wacklin@sll.se

Erika Winther 

Kommunikatör
08-123 378 29
erika.winther@sll.se

Katarina Wikström

Kommunikatör - konstvisningar, Stockholmstinget
08-123 378 25
katarina.wikstrom@sll.se

Harald Lindkvist

Samordnare
08-123 378 24
harald.lindkvist@sll.se

Jenny Vanhainen

Ekonom
(föräldraledig)

Karolina Wikander

Handläggare
(föräldraledig)

Främjande länskulturfunktioner

Avdelningen för främjande länskulturfunktioner har tre enheter: Film Stockholm, Dans Cirkus och Regionbibliotek Stockholm

Torbjörn Neiman

Avdelningschef
08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

Film Stockholm

Joakim Blendulf
Enhetschef
joakim.blendulf@sll.se

Josefine Alm
Filmkonsulent för filmpedagogik
josefine.alm@sll.se

Hend Aroal
Controller
08-123 378 93
hend.aroal@sll.se

Mikael Ström Jupiter
Kommunikatör
08-123 378 85
​mikael.strom-jupiter@sll.se

Rafael Franco
Projektledare STOCKmotion
08- 123 378 84
rafael.franco@sll.se

Ulf Slotte
Filmkonsulent, visning och spridning
08-123 378 92
ulf.slotte@sll.se

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Filmkonsulent
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen
08- 123 378 87
anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se

Åsa Widman Falewicz
Koordinator Events, STHLM Debut och DISPLAY
08- 123 378 88
asa.widman-falewicz@sll.se

Erik Lindeberg
VR-producent/Filmfotograf VR i vården
072- 468 99 01
erik.lindeberg@sll.se

Ali Quraishi
Teknisk koordinator
ali.quraishi@sll.se

Charlotte Carlsson (tjl) 
Filmkonsulent, mediepedagogik

Anita Hjelm (tjl)
Konsulent Film i vården, VR i vården

Rickard Monsén (tjl)
Teknikansvarig Filmbasen

Dans Cirkus


Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26
camilla.luterkort@sll.se  

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29
lillemor.strand-bandmann@sll.se  

Åsa Fagerlund
Danskonsulent
08-123 379 28
asa.fagerlund@sll.se  

Regionbibliotek Stockholm

Oskar Laurin
Enhetschef
08-123 379 09
oskar.laurin@sll.se

Annika Hermele
Utvecklingsledare
08-123 379 16
annika.hermele@sll.se

Julia Keller
Utvecklingsledare
julia.keller@sll.se

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21
britt.lofdahl@sll.se  

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14
francisca.beckert@sll.se

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20
hanna.k.johansson@sll.se 

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17
karin.andersson-sundstrom@sll.se 

Lovisa Furendal Berndt
Utvecklingsledare
08-123 379 13
lovisa.furendal-berndt@sll.se

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23
pia.borrman@sll.se

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15
sofie.samuelsson@sll.se

Regionarkivet

Johanna Lagerström
Avledningschef Regionarkivet
070-737 27 42
johanna.lagerström@sll.se

Martina Engsjö-Lindgren
Enhetschef Tillsyn och utredning
070-737 56 38
martina.engsjo-lindgren@sll.se

Veronika Lövgren
Enhetschef Svar
070-737 37 28
veronika.lovgren@sll.se

Anders Söderlind
Enhetschef Arkiv- och informationsförvaltning
070-737 27 26
anders.soderlind@sll.se