Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter, personal

Diarienummer
AKTNR 2389-11889

Förvaltningschef

Eva Bergquist

Förvaltningschef
08- 123 378 01
eva.bergquist@sll.se

Kulturstöd, strategisk samordning

Avdelningen för strategisk samordning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31
catharina.fogelstrom@sll.se

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kultur- och föreningsstöd
Bild och form
Projektstöd Kultur och hälsa
08-123 378 45
nina.andersson-tallec@sll.se

Malin Anclair (från 2 juni 2019)

Strategisk samordnare
Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Ulf Andersson Greek

Strategisk samordnare
08-123 378 37
ulf.andersson-greek@sll.se

Anna Bohman Enmalm

Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning
08-123 378 36
anna.bohman-enmalm@sll.se

Ulrika Lindblad

Strategisk samordnare 
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-974 84 21
ulrika.lindblad@sll.se

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad

Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32
niclas.pereira-dos-reis-lindblad@sll.se

Erik Häger

Handläggare av kulturstöd
Dans och samtida cirkus
erik.hager@sll.se
08-123 378 34

Fredrik Schlott

Handläggare
Stöd till föreningsliv
08-123 378 33
fredrik.schlott@sll.se

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur
08-123 378 35
kristina.solberg@sll.se

Lena Strömberg-Lagerlöf

Handläggare
Teater och Scenkonststöd
08-123 378 38
lena.stromberg-lagerlof@sll.se

Eleonor Åberg

Handläggare för kulturarv
Kulturmiljö
08-123 378 44
eleonor.aberg@sll.se

Konst

Avdelningen för konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51
elisabeth.wengstrom@sll.se

Susanne Andersson Kopp

Projektledare
08-123 378 55
susanne.andersson-kopp@sll.se

Kristina Bergqvist-Selder

Konsthandläggare
08-123 378 63
kristina.bergqvist-selder@sll.se

Arne Börjesson

Konsthandläggare
08-123 378 62
arne.borjesson@sll.se

Xueyin Chen

Verksamhetskoordinator
08-123 378 57
xueyin.chen@sll.se

Maria Hurtig

Konsthandläggare/Inventerare
08-7374238
maria.hurtig@sll.se

Finbar Krook Rosato

Projektledare
08-123 378 58
finbar.krook-rosato@sll.se

Gabriela Lopez

Konsthandläggare
072-5823157
gabriela.lopez@sll.se

Ulrika Lublin

Konsthandläggare
08-123 378 21
ulrika.lublin@sll.se

Sofia Palmgren

Projektledare
08-123 378 67
sofia.palmgren@sll.se

Elisabeth Persson

Konsthandläggare
08-123 378 60
elisabeth.a.persson@sll.se

Tove Schalin

Konsthandläggare
08-123 378 69
tove.schalin@sll.se

Cecilia von Schantz

Förmedling konst
08-123 378 64
cecilia.vonschantz@sll.se

Torunn Skoglund

Projektledare
08-123 378 65
torunn.skoglund@sll.se

Martin West

Projektledare
08-123 378 53
martin.west@sll.se

Mia Zeeck

Projektledare
08-123 378 54
mia.zeeck@sll.se

Administration och kommunikation

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Renée Roslycke

Avdelningschef
08-123 378 11
renee.roslycke@sll.se

Tuula Ampuja

Interna administrativa system, statistik
tuula.ampuja@sll.se

Anja Andersson

Administratör Beställningsbart kulturutbud
08-123 379 18
anja.andersson@sll.se

Ulf Annerhem

Redovisningsansvarig
070-797 43 24
ulf.annerhem@sll.se

Karin Bruce 
Projektledare Stockholmstinget
 
Jan Brundell

IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
jan.brundell@sll.se

Johan Eriksson

IT-samordnare
08-123 378 20
johan.p.eriksson@sll.se

Carin Fahlén

Kommunikationsstrateg, pressansvarig
070-484 22 34
carin.fahlen@sll.se

Sara Farhoudi

Kommunikatör Kompetenscentrum kultur och hälsa (vikarie)
070-433 57 28
sara.farhoudi@sll.se 

Maria Hjort

Bibliotekarie
08-873 742 38
maria.hjort@sll.se

Torbjörn Karlsson

Ekonomiassistent
torbjorn.karlsson@sll.se

Monica Lagergren

Ekonom
08-123 378 15
monica.lagergren@sll.se

Jerker Larsson

Systemförvaltning, Nämndsekretariat, Dataskyddsombud
08-123 378 17
jerker.larsson@sll.se

Annica Fyregård-Nilsson

Bibliotekarie
08-873 749 36
annica.fyregard-nilsson@sll.se

Jessica Nordström

Registrator och arkivarie
08-123 378 12
jessica.nordstrom@sll.se

Birgit Olsson

Ekonomi
08-123 378 40
birgit.olsson@sll.se

Agnetha Rohden

Bibliotekarie
08-873 741 09
agnetha.rohden@sll.se

Kajsa Sandström

Registrator och arkivarie
kajsa.sandstrom@sll.se

Jenny Vanhainen

Ekonom
08-123 378 13
jenny.vanhainen@sll.se

Lisa Wacklin

Projekledare
08-123 378 56
lisa.wacklin@sll.se

Karolina Wikander

Handläggare Beställningsbart kulturutbud
(föräldrarledig)

Katarina Wikström

Kommunikatör Kompetenscentrum för kultur och hälsa (åter augusti)

Sandra Tillbom, vik

Kommunikatör (åter maj)

 

Främjande länskulturfunktioner

Avdelningen för främjande länskulturfunktioner har tre enheter: Film Stockholm, DIS/Dans i Stockholms stad och län och Regionbibliotek Stockholm

Torbjörn Neiman

Avdelningschef
08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

Film Stockholm

Joakim Blendulf
Enhetschef
joakim.blendulf@sll.se

Hend Aroal
Controller

Mikael Ström
Kommunikatör
mikael.strom@sll.se

Charlotte Carlsson
Filmkonsulent, mediepedagogik
08- 123 378 82
charlotte.karlsson@sll.se

Rafael Franco
Projektledare STOCKmotion
08- 123 378 84
rafael.franco@sll.se

Anita Hjelm
Konsulent Film i vården, VR i vården
08- 123 378 83
anita.hjelm@sll.se

Fredrik Nordbladh
Filmkonsulent, filmpedagogik
08- 123 378 86
fredrik.nordbladh@sll.se

Ulf Slotte
Filmkonsulent, visning och biografutveckling
08-123 378 92
ulf.slotte@sll.se

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Filmkonsulent
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen
08- 123 378 87
anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se

Rickard Monsén (tjl)
Teknikansvarig Filmbasen

Åsa Widman Falewicz
Koordinator Events, STHLM Debut och DISPLAY
08- 123 378 88
asa.widman-falewicz@sll.se

Erik Lindeberg
VR-producent/Filmfotograf VR i vården
072- 468 99 01
erik.lindeberg@sll.se

Dans Cirkus

DIS/Dans i Stockholms stad och län

Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26
camilla.luterkort@sll.se  

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29
lillemor.strand-bandmann@sll.se  

Åsa Fagerlund
Danskonsulent
08-123 379 28
asa.fagerlund@sll.se  

Isabell Hertzberg
Danskonsulent
isabell.hertzberg@sll.se

Regionbibliotek Stockholm

Oskar Laurin (föräldraled.)
Enhetschef
08-123 379 09
oskar.laurin@sll.se

Charlotte Aleman
Utvecklingsledare
08-123 379 19
charlotte.aleman@sll.se

Annika Hermele
Utvecklingsledare
08-123 379 16
annika.hermele@sll.se

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21
britt.lofdahl@sll.se  

Cecilia Brisander
Utvecklingsledare
08-123 379 22
cecilia.brisander@sll.se

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14
francisca.beckert@sll.se

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20
hanna.k.johansson@sll.se 

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17
karin.andersson-sundstrom@sll.se 

Lovisa Furendal Berndt
Utvecklingsledare
08-123 379 13
lovisa.furendal-berndt@sll.se

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23
pia.borrman@sll.se

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15
sofie.samuelsson@sll.se

David Södergren Medin
Projekt Myndigheten för tillgängliga medier
08-580 02 731
david.sodergren-medin@mtm.se

Landstingsarkivet

Johanna Lagerström
Landstingsarkivarie, Chef Regionarkivet
070-737 27 42
johanna.lagerström@sll.se

Martina Engsjö-Lindgren
Chef, enhetschef Tillsyn och utredning
070-737 56 38
martina.engsjo-lindgren@sll.se

Veronika Lövgren
Enhetschef, Svar
070-737 37 28
veronika.lovgren@sll.se

Anders Söderlind
Enhetschef, Arkivservice samt Långsiktig informationsförvaltning (LIF)
070-737 27 26
anders.soderlind@sll.se