Hoppa till huvudinnehåll

Kan jag söka Projektstöd för inköp eller uppgradering av teknisk utrustning för att kunna genomföra ett projekt/program.

Ja. Stöd kan beviljas om satsningen bedöms stärka förutsättningarna för konstnärligt skapande i länet och leder till samarbeten och/eller spridning till fler aktörer än i den egna organisationen. Ni kan dock inte söka för kostnader som ni redan har haft.