Hoppa till huvudinnehåll

Drygt 7 miljoner kronor i Scenkonststöd

Teaterföreställning Teater tre

Foto: Martin Skoog/Teater Tre

Totalt 30 teatergrupper i länet har beviljats Scenkonststöd av kulturnämnden i Region Stockholm för hösten 2020 och våren 2021.  

Kulturnämnden stödjer scenkonst för barn och unga genom Scenkonststödet till grupper som turnerar med föreställningar i Stockholms län eller arbetar med uppsökande verksamhet.   

I denna omgång inkom 37 ansökningar om stöd till scenkonst för 2020/2021 varav 30 beviljades stöd om totalt 7 825 000 kr. Bland mottagarna finns fyra nya teatergrupper som inte haft Scenkonststöd tidigare. 

De mottagande gruppernas repertoarer täcker hela målgruppsspannet, från förskolebarn till högstadie- och gymnasieelever. Genom stödet får omkring 100 000 barn och unga runt om i regionen möjlighet att uppleva scenkonst av hög kvalitet, säger Catharina Fogelström chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.    

 
Ökat anslag till Dans Cirkus 

Region Stockholms länskulturfunktion Dans Cirkus är sedan 1 januari 2018 en del i kulturförvaltningen med uppdrag att utveckla dans- och cirkuskonsulentverksamhet i länet. 

För 2020 ökade anslaget till Dans Cirkus till 2,4 miljoner kronor, vilket är en ökning på 400 000 kronor jämfört med föregående år. Ökningen motiveras av en ökad efterfrågan av dans och cirkusverksamhet för barn och unga. 

Vi arbetar med att stärka dans- och cirkuskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform och utveckla dansens och cirkusens infrastruktur. Det är fantastiskt kul att se att efterfrågan på dans- och cirkusföreställningar hela tiden ökar ute i länet, säger Camilla Luterkort, enhetschef för Dans Cirkus. 

 
Om urvalet 

För att få ett brett och mångfacetterat utbud har kulturförvaltningen vägt in gruppernas arbetssätt, möjlighet att arbeta i hela regionen, spelperioder och föreställningar/projekt samt vilka målgrupper de vänder sig till. Länets kommuner har getts möjlighet att gå igenom ansökningarna och lämna synpunkter, vilka har vägts in i beslutet.  

 
Länkar 

Beviljade scenkonststöd 

Region Stockholm Dans Cirkus

Kulturkatalogen.sll.se