Hoppa till huvudinnehåll

Beviljat scenkonststöd

Diarienummer
AKTNR 92-13790

 

Nedan listas de projekt som fått beviljat Scenkonststöd från Region Stockholms kulturnämnd. Är du intresserad av vilka som fått stöd tidigare år? Skicka e-post till registrator.kultur@sll.se.
Kulturaktörer berättar
Läs artiklar och se filmer om några av de verksamheter och projekt Region Stockholm har beviljat stöd tidigare, genom att klicka här.

För hösten 2020 och våren 2021

   
Organisation   Belopp
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung ideell förening    150 000
Kulturföreningen Dotterbolaget ideell förening    150 000
Agneta Malmén Danielsson enskild firma/ Teater Tummeliten    80 000
Pantomimteatern ideell förening    300 000
Teater Fredag ideell förening    200 000
Föreningen Dockteatern Tittut ideell förening    380 000
Finska kulturföreningen i Sverige/ Uusi Teatteri ideell förening    120 000
Teater De Vill ideell förening    300 000
Hedmans Teater AB   240 000
Unga Klaras Vänner ideell förening    350 000
Långsjö Teater ideell förening    70 000
Turteatern ekonomisk förening    100 000
Teater Tre Stockholm ekonomisk förening    350 000
Gyllene Draken Aktiebolag    130 000
Fabula Storytelling ekonomisk förening   250 000
Zirkus Lokomotiv ideell förening    70 000
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand ideell förening    150 000
Tage Granit ideell förening    70 000
Teater Kung och Drottning AB    150 000
Moliéreensemblen ideell förening    100 000
BATALJ Scenkonst ideell förening   35 000
Teatern Under Bron ekonomisk förening   50 000
Elin Teilus enskild firma    50 000
Spångs Orkester ideell förening    50 000
Arabiska Teatern ideell förening   150 000
Unga Romateatern ideell förening    120 000
Teaterföreningen Barbara ideell förening    350 000
Teatergruppen Pero ekonomisk förening    350 000
Mittiprickteatern ekonomisk förening    380 000
Föreningen Nya Pygméteatern ideell förening    180 000
     

För hösten 2019 och våren 2020

   
Organisation   Belopp

Teater De Vill                                                                                  

  350 000 kr
Långsjö Teater   120 000 kr
Teater Tummeliten   105 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung   200 000 kr
Dockteatern Tittut   420 000 kr
Fabula Storytelling ekonomisk förening    300 000 kr
Kulturföreningen Dotterbolaget   200 000 kr
Molière Ensemblen   150 000 kr
Mittiprickteatern ekonomisk förening   470 000 kr
Pantomimteatern   300 000 kr
Hedmans teater AB   270 000 kr
Föreningen Unga Kristina ideell förening   50 000 kr
Teater Pero   420 000 kr
Föreningen Nya Pygméteatern   230 000 kr
Teater Tre Stockholm   450 000 kr
Turteatern   300 000 kr
Annelie Arffman Enskild firma   50 000 kr
Arabiska Teatern Ideell förening   170 000 kr
Unga Romateatern   170 000 kr
Anders Peev Enskild firma/Musikteater Unna   50 000 kr
Acto Duo AB/Gyllene draken   150 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand ideell Förening   180 000 kr
Zirkus Loko-Motiv   130 000 kr
Teatern under bron ekonomisk förening    50 000 kr
Föreningen Teater Fredag    250 000 kr
Teaterföreningen Barbara    390 000 kr
Teater Kung & Drottning AB   200 000 kr
     

För hösten 2018 och våren 2019

   
Organisation   Belopp
Hedmans Teater AB   270 000 kr
Långsjö Teater   50 000 kr
Teater Tummeliten   85 000 kr
Tage Granit   200 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung   150 000 kr
Mittiprickteatern ekonomisk förening   420 000 kr
Dockteatern Tittut   350 000 kr
Teater De Vill   300 000 kr
Kulturföreningen Dotterbolaget   150 000 kr
Turteatern   300 000 kr
Pantomimteatern   300 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand   150 000 kr
Teater Fredag   200 000 kr
Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi Teatteri)   150 000 kr
Caféz ekonomisk förening   120 000 kr
Molière ensemblen   150 000 kr
Teater Kung & Drottning AB   150 000 kr
Zirkus Loko-Motiv   100 000 kr
UngaTur   150 000 kr
Teater föreningen Slava   180 000 kr
Orionteatern AB   170 000 kr
Oktoberteatern ekonomisk förening   300 000 kr
Kamraterna   100 000 kr
Fria Teatern   150 000  kr
Stiftelsen Drottningholms slottsteater   200 000 kr
Föreningen Nya Pygméteatern   180 000 kr
Torgteatern   50 000 kr
Teater Tribunalen   80 000 kr
Teaterföreningen Barbara   350 000 kr
Arabiska Teatern   150 000 kr
Unga Romateatern   170 000 kr
Teater Tre   400 000 kr
Teater Pero   350 000 kr
Fabula Storytelling ekonomisk förening   250 000 kr
     

För hösten 2017 och våren 2018

   
Organisation   Belopp
Arabiska Teatern   90 000 kr
Boulevard Stockholm AB   320 000 kr
Cafez   170 000 kr
Circonova ekonomisk förening   180 000 kr
DIS/Dans i Stockholm stad och län ekonomisk förening   1 900 000 kr
Dockteatern Tittut   420 000 kr
Fabula Storytelling Ek. för.   220 000 kr
Fria Teatern   150 000 kr
FRITEATERN   200 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung   130 000 kr
Hedmans Teater AB   270 000 kr
Kulturföreningen Dotterbolaget   150 000 kr
Kung och Drottning produktion   150 000 kr
Mittiprickteatern   420 000 kr
Musikteater 89   80 000 kr
Oktoberteatern   300 000 kr
Pantomimteatern   300 000 kr
Pygméteatern   180 000 kr
SEST, The Stockholm English Speaking Theatre   90 000 kr
Teater Tellus (SmartSE AB)   90 000 kr
Spångs Orkester   85 000 kr
Tage Granit   170 000 kr
Teater De Vill    400 000 kr
Teater Fredag   250 000 kr
Teater i Haga   90 000 kr
Teater Komet   80 000 kr
Teater Tre Stockholm   300 000 kr
Teater Tummeliten   100 000 kr
Teaterföreningen Barbara   350 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand   150 000 kr
Teaterföreningen Sláva   140 000 kr
Teatergruppen Pero ekonomisk förening   350 000 kr
Turteatern   200 000 kr
Uusi Teatteri   150 000 kr
Zirkus Loko-Motiv   100 000 kr
     

För hösten 2016 och våren 2017

   
Organisation   Belopp
Abellis Magiska Teater   100 000 kr
Boulevardteatern   300 000 kr
Cafez   140 000 kr
Dockteatern Tittut   400 000 kr
Dotterbolaget   150 000 kr
Fabula Storytelling   220 000 kr
Finska Kulturföreningen, Uusi Teatteri   140 000 kr
Fria Teatern   735 000 kr
Friteatern   400 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung   120 000 kr
Hedmans Teater   270 000 kr
Kung och Drottning produktion   150 000 kr
Mittiprickteatern   420 000 kr
MDT Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen   300 000 kr
Molière Ensemblen   120 000 kr
Musikteater 89   90 000 kr
Oktoberteatern   580 000 kr
Orionteatern   200 000 kr
Pantomimteatern   320 000 kr
Pygméteatern   200 000 kr
Tage Granit   170 000 kr
Teater Bambino   50 000 kr
Teater Barbara   340 000 kr
Teater De Vill   340 000 kr
Teater Fredag   245 000 kr
Teater Tre   470 000 kr
Teater Tummeliten   80 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand   130 000 kr
Teaterföreningen Sláva   140 000 kr
Teater Pero   430 000 kr
Turteatern   450 000 kr
Weld   465 000 kr