Hoppa till huvudinnehåll

Information som rör kulturnämndens stödgivning till kulturområdet med anledning av coronaviruset

Diarienummer
AKTNR 2941-16817
Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset är det många stödmottagare som hör av sig till kulturförvaltningen med frågor. Här finns samlad information som rör kulturnämndens stödgivning till kulturområdet (Verksamhetsstöd, Projektstöd och Scenkonststöd). För aktuell information om coronaviruset hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

 

Frågor och svar

Fråga:

Vad gör jag om min organisation beviljats stöd men har stora förändringar i projektet eller verksamheten?

Svar:

Kontakta er handläggare och meddela om ni har stora förändringar på grund av coronaviruset i er verksamhet eller projekt jämfört med ansökan. Viktigt att bifoga uppdaterade underlag som till exempel budget, verksamhetsplaner med mera. Skriv också diarienummer för det ärendet. Kulturförvaltningen kan dock inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder.

Tänk på gällande bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.  Förbudet är inte en rekommendation utan tvingande. Enligt våra bidragsvillkor får verksamhet eller projekt inte strida mot gällande lagstiftning. Beslutet kan komma att ändras och vår rekommendation är att följa information från Folkhälsomyndigheten, Polisen och Utrikesdepartementet.

 

Fråga

Går det att skjuta upp eller förlänga ett projekt på grund av corona-pandemin eller annan anledning?


Svar: 
Ja, det kan gå beroende på anledning samt att det görs innan sista projektdatum som ni angett i ansökan. Normalt kan projekt bara skjutas upp i högst tre månader men om orsaken är corona-pandemin så kan det eventuellt gå att skjuta upp längre. Kontakta er handläggare.  Redovisningen ska vara inne två månader efter sista projektdatum


Fråga:

Vad gör vi om ett planerat evenemang till exempel har blivit inställt eller uppskjutet?

Svar:

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet eller verksamheten i hög grad jämfört med ansökan, ta kontakt med er handläggare vid kulturförvaltningen och skicka in en reviderad verksamhetsplan och budget. Skriv diarienummer för det ärende som e-posten gäller. Med anledning av den rådande situationen är det möjligt att till exempel ansöka om förlängning av projektperiod samt om uppskov av redovisning med mera. Kulturförvaltningen kommer som regel inte kräva återbetalning av för kostnader sökanden haft i samband med inställda eller uppskjutna evenemang.


Fråga:

Kommer kulturförvaltningen att kräva tillbaka pengar för inställda evenemang eller förändrad verksamhet på grund av coronautbrottet?

Svar:

Kulturförvaltningen förstår att effekterna av coronaviruset utgör en svår situation för många av våra stödmottagare och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av den pågående situationen. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme. Om ni har förändringar i projektet eller verksamheten meddela er handläggare så fort som möjligt. 

Stödet ska dock redovisas som vanligt enligt ordinarie redovisningskrav. Detta gäller nämndens kulturstöd (Verksamhetsstöd, Projektstöd och Scenkonststöd samt också Projektstöd kultur och hälsa).

 

Fråga:

Vad händer med Scenkonststödet om subventionerade föreställningar avbokas eller inte går att sälja på grund av coronaviruset?

Svar:

Vi har stor förståelse för de förändrade förutsättningar som spridning av coronaviruset innebär.

För teatergrupper som beviljats Scenkonststöd för 2019/2020 gäller följande: Om föreställningar med subvention inte kan genomföras med anledning av coronaspridningen, så går det bra att flytta fram föreställningar till och med 2020-11-01. Scenkonststödet för 2019/2020 kan alltså användas även under hösten i dessa fall. Kontakta i förekommande fall alltid din handläggare. Redovisning ska vara förvaltningen tillhanda senast 2020-11-15. Kulturförvaltningen kommer som regel inte kräva återbetalning av för kostnader sökanden haft i samband med inställda eller uppskjutna föreställningar.

Dans- och cirkusgrupper ska ta kontakt med Region Stockholm Dans Cirkus för att diskutera eventuella ändrade förutsättningar


Fråga:

Hur ska jag förhålla mig om en arrangör som jag tecknat avtal med om subventionerade föreställningar vill ställa in min föreställning trots att publikantalet är mindre än Folkhälsomyndighetens maxtak om 500 personer per tillfälle? (Gäller tillfälle före 29 mars 2020)

Hur ska jag förhålla mig om en arrangör som jag tecknat avtal med om subventionerade föreställningar vill ställa in min föreställning trots att publikantalet är mindre än Folkhälsomyndighetens maxtak om 50 personer per tillfälle? (Gäller tillfälle efter 29 mars 2020)

Svar:

Kulturförvaltningen menar att för de föreställningar som arrangören helt ställer in under våren som inte faller inom den beslutade begränsning som just nu gäller ska arrangör betala för enligt kontrakt (det vill säga 50% av föreställningens pris före subvention). Det går bra att använda Scenkonststödet för er som grupp till att subventionera den andra halvan precis som vanligt. 

 


Innehållsansvarig: Kristina Solberg
Sidan uppdaterad: 2020-11-26