Hoppa till huvudinnehåll

Drygt 4,6 miljoner i stöd till regionens kulturliv

KKV
Foto: Binge Eliasson
I sista ansökningsomgången för Projektstöd 2020 har totalt 53 ansökningar beviljats stöd från kulturnämnden. Viktigt i urvalet har varit att utveckla och stärka den kulturella infrastrukturen i Stockholmsregionen samt att stötta kulturbranschen som helhet.

Totalt 226 ansökningar har prövats i sista ansökningsomgången för Projektstöd 2020 och stöd om totalt 4 620 000 kronor har beviljats till 53 aktörer.  Coronapandemin har haft stor påverkan på kulturbranschen i länet under våren och det har varit särskilt viktigt för kulturnämnden att under rådande omständigheter fördela stödomgången i vanlig ordning.

-En viktig instans för regionens kulturliv under rådande omständigheter är att som planerat fördela medel och i denna omgång har vårt fokus varit att stötta branschen snarare än att se enskilda projekt var för sig, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.

 
Stöd till kulturell infrastruktur och fokus på barn och unga

 

I urvalet av ansökningar har kulturförvaltningen beaktat referensgruppens bedömningar, konstnärlig kvalitet regional spridning och angelägenhet, bredd av konstformer och ett fokus på barn och unga som är en prioriterad målgrupp.

-Stor vikt har lagts vid att stärka den kulturella infrastrukturen för produktion av konst och kultur i Stockholmsregionen i denna stödomgång. Bland annat kan nämnas stödet till ateljéföreningen Wip:Stockholm, KKV Konstnärernas kollektivverkstad och Danscentrum, säger Catharina Fogelström.

Även produktion av nya föreställningar inom teater, dans och cirkus och framför allt för barn och unga har prioriterats i urvalet. Stjärnkalaset, en utbudsdag inom teater som görs av Teatercentrum och cirkusfestivalen CirkusMania som når en bred målgrupp över hela länet är några exempel på beviljade stödmottagare.

13 sökande av de beviljade 53 är helt nya mottagare av kulturnämndens Projektstöd.

 
Mer om urvalet


Kulturförvaltningen har sett till flera perspektiv i urvalet för att få en bred representation bland stödmottagarna. Det finns exempel på projekt som genomförs i skärgården och i det offentliga rummet. Läsfrämjande och stöd till nationella minoriteters kultur har också prioriterats.

Utöver det har man i bedömningen vägt in projekt som är metodutvecklande och nyskapande, projekt för funktionsnedsatta samt projekt med både spets och bredd. Dessutom finns projekt som stärker möjligheterna till konstnärlig utveckling och infrastruktur samt internationella samarbetsprojekt.

 

Länkar

 

Se alla beviljade stöd på kulturförvaltningens webbplats 
 
Läs mer om Projektstöd på kulturförvaltningens webbplats