Hoppa till huvudinnehåll

57 mottagare beviljas Projektstöd

Kulturförvaltningen tog emot 200 projektansökningar i sista ansökningsomgången för 2021.  

Totalt beviljades 57 av de 200 inkomna ansökningarna stöd. Bland de beviljade ansökningarna finns 24 mottagare som inte tidigare har mottagit ett liknande stöd från kulturnämnden.  

 

Se listan med Beviljade Projektstöd
 

 

Så bedöms Projektansökningar 

Förvaltningen har vid urvalet beaktat referensgruppens bedömningar, konstnärlig kvalitet, regional spridning och angelägenhet, bredd av konstformer samt ett fokus på barn och unga.

Förvaltningen har även beaktat övriga perspektiv och det finns projekt som genomförs i skärgården och i det offentliga rummet; projekt med fokus på möten, deltagande eller talangutveckling; projekt med fokus på läs- och skrivfrämjande eller på nationella minoriteters kultur; projekt som är metodutvecklande och nyskapande; projekt av och med funktionsnedsatta samt projekt med både spets och bredd.

Dessutom finns projekt som stärker möjligheterna till konstnärlig utveckling och infrastruktur samt internationella samarbetsprojekt.

 

Läs mer om Projektstöd