Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Diarienummer
AKTNR 1805-5448
Folkbildningsrapport_2016

Rapport
Folkbildning

Juni 2016

Författare: Thomas Östlund

Förstudie Kompetenscentrum för kullur och hälsa. Framsida

Rapport

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Mars 2016

Författare: Helseplan på uppdrag av Stockholms läns landstings kulturförvaltning

Rapport Berättelser i vår tid. Omslag

Rapport
Berättelser i vår tid

Februari 2016

Författare: Kerstin Olander, kulturförvaltningen

Rapport
Kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län

Februari 2016

Författare: Volante på uppdrag av Stockholms läns landstings kulturförvaltning

Rapport

Var visas filmen?

Januari 2016

Författare: Ulf Slotte, Film Stockholm

Budget
Kulturnämndens budget 2016

Januari 2016

Kulturnämnden har fastställt budget för 2016 med plan för 2016 till 2019. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget 2016.

Publikation Framtidens stöd. Omslag

Rapport

En översyn av Stockholms läns landstings kulturstöd

11 juni 2015

I januari 2015 utsågs Eric Sjöström till särskild utredare av Stockholms läns landstings kulturförvaltning för att göra en översyn av stödet till kulturlivet med uppdraget att presentera en rapport sommaren 2015.

Författare: Eric Sjöström, särskild utredare

Rapport

Konsten att vara specifik

April 2015

Författare: Annika Wiik, särskild utredare

Rapport

Rapport om Kultur på recept

27 mars 2015

Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus har gjort ett pilotprojekt, Kultur på recept, för att undersöka hur kulturaktiviteter påverkar patienternas rehabilitering.

Rapport

Redskap för att förändra sig själv

21 december 2015

Ett samarbetsprojekt mellan Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting och Smärtrehabiliteringen, Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus.

Författare: Georg Drakos och Monika Löfgren

Rapport

Kultur på recept vid långvarig smärta

30 april 2015

Ett samarbetsprojekt mellan Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting och Smärtrehabiliteringen, Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus.

Författare: Margareta Rydstad, Monika Löfgren och Georg Drakos

Rapport

Digitalisering, delaktighet och demokrati
April 2015

En utblick mot den rörliga bildens framtid

Författare: Samuel Sjöblom

Budget
Kulturnämndens slutliga budget 2015

Januari 2015

Kulturnämnden har fastställt budget för 2015 med plan för 2016 och 2017. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget 2015.