Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om konst

Diarienummer
AKTNR 2305-14038
Konst installeras på sjukhus. Personal betraktar verket.

Syntolkning: Vårdpersonal står framför en tavla som monteras på vägg i korridor.

Hur många konstverk finns det i Region Stockholm?

Region Stockholm har ett konstbestånd på cirka 60.000 verk. Det består av fast konst som inte går att flytta på, och lös konst som exempelvis grafiska blad, fotografier, målningar och mindre skulpturer. Yttersta ansvaret för Region Stockholms konst har kulturnämnden, och det är kulturförvaltningen som hanterar konsten och driver konstprojekt.

Finns någon förteckning över Region Stockholms alla konstföremål?

Ja, i Region Stockholms konstdatabas.

Kulturförvaltningen har byggt upp en konstdatabas där vi registrerar all konst som ägs av Region Stockholm och var den är placerad till exempel på vilket sjukhus, byggnad, avdelning och faktiskt också rum. Där finns information om varje konstverk, hur det ska vårdas på bästa sätt och konstnärens namn med mera. Konstdatabasen är en förutsättning för inventering och vård av konsten.

Hur stort ekonomiskt värde har Region Stockholms konst?

Enligt vår konstdatabas rör det sig i dagsläget om över 200 miljoner kronor. En exakt siffra över inköpsvärdet är dock svårt att ge.

Region Stockholm har satsat på konst i vårdmiljöer i snart 50 år. Ny konst finansieras via en-procentregel som säger att 1-2 procent av produktionskostnaderna för byggnation av vårdlokaler ska avsättas för konst. Kostnaden för konsten är en integrerad del i samtliga byggprojekt av vårdlokaler som landstinget genomfört under snart fem decennier.

En del av konsten kommer från äldre vårdverksamheter utanför Region Stockholms regi och många äldre verk saknar inköpsuppgifter. Det ekonomiska värdet kan alltså vara kostnad för inköp men också kostnader för produktion av ett nytt konstverk i samband med ny- och ombyggnation.

När gjordes den senaste inventeringen av Region Stockholms konstsamling?

Den senaste samlade inventeringen genomfördes under perioden 2016-2018, innan dess skedde en inventering 2009-2011. 

Hur såg det ut under den senaste inventeringen?

Inventeringen 2009-2011 resulterade i att vi kunde identifiera att cirka 10 procent av verken hade flyttats på eller ställts undan i förråd, ofta i samband med verksamhetsflytt eller liknande, och fanns inte på sin placering.

Under 2016 har inventeringsfrågan varit prioriterad vilket innebär att kulturförvaltningen stöttat förvaltningar och bolag med verktyg och listor och en omfattande inventering gjordes vid länets sjukhus och mindre vårdenheter. Den senaste inventeringen omfattade även konst i kommunerna inom regionen.

Hur går inventering av konst till?

Regionfullmäktige har beslutat att alla förvaltningar och bolag ska utföra inventering av konsten årligen. Dessa ska även utse konstansvariga på sina arbetsplatser som fungerar som kontaktpersoner för konstavdelningen på kulturförvaltningen.

Inventering görs utifrån uppgifter i konstdatabasen och kan även utföras med digitalt stöd. Det är viktigt att konsten inventeras regelbundet för att kunna tas hand om på bästa möjliga sätt.

Konst i kollektivtrafiken och i nya tunnelbanan

Trafikförvaltningen ansvarar för arbetet med konst i kollektivtrafiken genom SL:s konstråd. 
FUT - Förvaltning för utbyggbar tunnelbana ansvarar för gestaltningsprojekt i nya tunnelbanan.

 

Text uppdaterad: 2020-03-24