Hoppa till huvudinnehåll

Dialogmöte 31 januari 2019

Diarienummer
AKTNR 2605-10597

Kulturförvaltningen kallar företrädare för de regionala centrumbildningarna i Stockholms län till en tänkt årlig dialogträff. Dessa centrumbildningar samlar det fria professionella kulturutövare i regionen.

Träffen arrangeras mot bakgrund av genomförandet av Kulturstrategi för Stockholmsregionen, del av RUFS 2050. Kulturförvaltningen, Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, kommer att genomföra formaliserade dialoger med företrädare för det regionala kulturlivet, inkluderat länets kommuner och företrädare för det regionala kulturliv samt regionala civilsamhället.

Syftet med dessa dialoger är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens konst- och kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan.

Dialogerna ska bland annat bidra till att:

  • identifiera utmaningar och möjligheter inom det regionala konst- och kulturlivet
  • dela perspektiv och kunskaper mellan det regionala kulturlivets parter
  • samråda om processer och aktiviteter som parterna enskilt och/eller gemensamt planerar att genomföra på kortare och längre sikt i relation till kulturstrategin
  • möjliggöra en mer strategisk inriktning på kulturförvaltningens stöd till och främjandearbete till gagn för det regionala kulturlivets utveckling

Dialogträffen kommer att dokumenteras och återrapporteras här på kulturförvaltningens webbplats.

Tid: torsdag 31 jan kl 15.00-18.00

Plats: Usine konferens, Fatburen, Södermalmsallén 36

Anmälan: Anmälan till träffen sker till nätverket för regionala centrumbildningar, Mari-Louise Franzén, verksamhetsledare för Konsthantverkscentrum, www.konsthantverkscentrum.org.