Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade Projektstöd första omgången

Beviljade projektstöd 2021
Kulturförvaltningen tog emot 201 ansökningar om Projektstöd i den första ansökningsomgången för 2021. Totalt har 49 av de 201 inkomna ansökningarna beviljats stöd. 
Här hittar du listan med Beviljade Projektstöd på kulturförvaltningens webbplats

 

Så bedöms Projektansökningar 

 

I bedömningen tas hänsyn till:

Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
- Originalitet
- Hantverksskicklighet
- Angelägenhet
- Kontext

Regional angelägenhet:
- Konstnärligt och innehållsmässigt
- Metodmässigt
- Spridningsmässigt

Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:
- Demokratiska värderingar
- Tillgänglighet för funktionshindrade
- Nationella minoriteters kultur
- Kulturaktiviteter i skärgården