Hoppa till huvudinnehåll

Scenkonststöd teater

Diarienummer
AKTNR 2527-18816
Scenkonststödet är ett subventionsstöd*, som kan sökas av teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet. Även grupper som spelar för barn och unga på egen scen är välkomna att söka.

Om Scenkonststöd teater

Scenkonststöd kan beviljas till professionella teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper. 

Vad är Scenkonststöd teater?

Scenkonststödet är ett subventionsstöd för teaterföreställningar för barn och unga i Stockholms län. Stödet från kulturnämnden betalar 50 procent av föreställnings-/ biljettkostnaden, plus hela reseersättningen för grupper vid turné. Övriga 50 procent betalas av den kommun/skola som bokar föreställningen.

 • Stödet avser ett läsår, det vill säga höst- och vårtermin.

 • Scenkonststödet avser inte produktion av nya föreställningar.

 • Scenkonststödet gäller länets kommuner, förutom Stockholms stad, som subventionerar föreställningar för barn och unga via Kulanpremien

Vilka kan söka?

Scenkonststöd kan beviljas till professionella teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som

 • turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet och/eller

 • arbetar med projekt inom scenkonstområdet, där uppsökande verksamhet i länet ingår och/eller

 • spelar för barn och unga från länet på egen scen.

Musikteatergrupper ska i första hand söka samarbete med Länsmusiken i Stockholm. Grupper inom dans och cirkus ska vända sig till dans- och cirkuskonsulenterna för information om Scenkonststöd cirkus dans.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna handläggs av kulturförvaltningen. Företrädare från länets berörda kommuner bjuds också in för att komma med synpunkter på ansökningarna.

I bedömningen tas hänsyn till:  

 • Konstnärlig kvalitet

 • Vilka målgrupper föreställningarna och projekten vänder sig till

 • Efterfrågan från länets kommuner

 • Gruppernas möjlighet att turnera

 • Var i länet grupperna hör hemma

 • Kommunernas synpunkter på ansökningarna

Ansökan

Ansökan om Scenkonststöd teater kan endast göras via ett ansökningsformulär genom kulturförvaltningens e-tjänst under den aktuella ansökningsperioden.

Beslut om avslag eller bifall

Beslut om Scenkonststöd teater tas av kulturnämnden, vanligtvis i februari det första året som ansökan avser.

Kulturkatalogen

Scenkonstgrupperna och föreställningarna som beviljats stöd presenteras i Kulturkatalogen (tidigare Scenkonstkatalogen). Länets kommuner och skolor kan sedan beställa föreställningar/projekt hos grupperna som gör en fördelning mellan kommunerna för att tillgodose en geografisk spridning i länet.

Redovisa Scenkonststöd teater

Scenkonststöd teater ska redovisas på hösten efter avslutat spelår. Redovisningen görs endast via kulturförvaltningens redovisningsformulär.

Organisation som är försenad med redovisning av tidigare stöd beviljas inte nytt stöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av kulturförvaltningen. 

Stödet skall användas inom den tidsram som avses. Om det efter avslutat läsår finns pengar kvar ska dessa återbetalas till kulturförvaltningen.


Sidansvarig: Lena Strömberg Lagerlöf
Uppdaterad av: 2021-09-09 B15G