Hoppa till huvudinnehåll

Statliga stöd i spåren av corona

Diarienummer
AKTNR 3101-16285
Under året har ett flertal statliga krisstöd beslutats och kulturförvaltningen möter många frågor om stöden i dialoger med kommunerna i stockholmsregionen. Här följer en sammanfattning av de stöd som riktar sig till kulturlivet, folkbildningen, förenings- och idrottslivet samt civilsamhället. 
Krisstöd fördelade via Kulturrådet

Kulturrådet har i uppdrag av regeringen att fördela krisstöd till kulturlivet. Stöden som utlysts under hösten 2020 omfattar bland annat inställda och uppskjutna kulturevenemang och särskilda behov i kulturlivet. Stöden har gått att söka i två omgångar under oktober och november. På Kulturrådet webbplats finns en sammanställning av alla stöd som utlysts med anledning av corona.

 

Krispaket till idrottsföreningar

I mars beslutades om ett nationellt krispaket om 500 miljoner kronor till idrotten via Riksidrottsförbundet och i oktober kom besked om en extra ändringsbudget med en miljard kronor till idrottsföreningar. Sista ansökningsdag i den andra omgången var den 26 oktober och totalt 2 386 föreningar har inkommit med ansökningar. Beslut fattas den 16 november. Syftet med stödet är precis som med krisstödet som fördelades under våren att mildra coronapandemins ekonomiska konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet, särskilt för barn och unga. Ansökningarna delats in i två spår: ett för idrottsföreningar och ett för specialidrottsförbund

Läs mer på Riksidrottsförbundets webbplats 

 

Nationellt krisstöd civilsamhället

I oktober presenterade regeringen fördelningen av stöden i den extra ändringsbudgeten som riktas mot civilsamhället. Syftet med stöden är att dämpa de negativa ekonomiska effekterna och skapa förutsättningar för organisationerna att arbeta för gemenskap och framtidstro och möta och stötta människor i krisen.

För 2020 och för 2021 innebär satsningen följande:

  • 50 miljoner i stöd delas ut till barn- och ungdomsorganisationer via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  • 75 miljoner till allmänna samlingslokaler via Boverket. Organisationsbidraget är öppet för ansökan 2-16 november. Bidraget ska fördelas mellan de föreningar, stiftelser och riksorganisationer i hela landet som uppfyller förutsättningarna för organisationsbidrag.

  • 25 miljoner till Svenska kyrkan och 25 miljoner till övriga bidragsberättigade trossamfund via Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund. Stödet väntas delas ut senast i mitten av november.

 

Utbildningssatsning - nya platser på folkhögskolor

Det nationella krispaketet som meddelades i mars för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet och för att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden innehöll en utbildningssatsning på folkhögskolorna med 76 miljoner extra, vilket ungefär motsvarar 500 årsplatser på folkhögskolans allmänna kurs. Stödet fördelades via Folkbildningsrådet och syftet var att möta ett ökat behov av utbildning för vuxna.

I maj kom ett nationellt äldreomsorgslyftmed med åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen, där folkhögskolan tillfördes ytterligare 74 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 500 platser på folkhögskolans yrkesutbildningar med tyngdpunkt på utbildningar till yrken inom vård och omsorg.
 

Utbildningssatsning – via studieförbund

I mars fördelades 30 miljoner extra via Folkbildningsrådet inom det nationella krispaketet. Syftet med satsningen var att möta ett ökat behov av kompetensutveckling och andra utbildningsinsatser hos vuxna och arbetsmarknadsnära insatser på distans.

 

Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Region Stockholm har samlat viktiga länkar för företagare med anledning av corona.

 


Innehållsansavarig: Anna Bohman Enmalm