Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd stärker regionens kulturaktörer i coronatider

Särskilt kulturstöd
Foto: Denise Jans
I april fattade Region Stockholms kulturnämnd beslut om en särskild utlysning av kulturstöd för att dämpa coronapandemins effekter. 39 mottagare har beviljats stöd varav många är centrala för regionens kulturella infrastruktur.

Den särskilda utlysningen med anledning av coronavirusets effekter för kultursektorn har främst kunnat sökas av aktörer som haft stöd av Region Stockholms kulturnämnd under åren 2018 till 2020. Stödet har även kunnat sökas av centrumbildningar och distrikts- eller paraplyorganisationer vars insatser stöttar medlemmar eller medlemsorganisationer inom kulturområdet.

Till grund för bedömning ligger kulturnämndens kriterier om konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen. 

-Kulturnämndens stöd omfattar inte bara intäktsbortfall under en begränsad period utan är ett bredare stöd. Konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet ligger i botten av bedömningarna, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen strategisk samordning på kulturförvaltningen.

 
Stort behov av stöd i spåren av corona

Kulturförvaltningen mottog 143 ansökningar. Det sammanlagda sökta beloppet uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Budgeten för utlysningen uppgick till 6,4 miljoner kronor och många ansökningar har därför inte kunnat prioriteras inom ramen för denna ansökningsomgång.

I bedömningen har aktörer som är särskilt centrala för regionens kulturella infrastruktur vägts in. Det handlar bland annat om scener såsom Moderna Dansteatern, Fasching, Ulriksdals Slottsteater, Orionteatern och konsthallar som Tensta konsthall och Marabouparken.

-Vi fördelar också stöd till centrumbildningarna Musikcentrum, Konsthantverkscentrum, Danscentrum, Centrum för fotografi. Deras arbete för kompetensutveckling och rådgivning inom sina respektive områden är särskilt viktigt under den här utmanande tiden, säger Catharina Fogelström.

Cirkus Cirkör och Stockholm läns Blåsarsymfonikers länsmusikverksamhet har också prioriterats som viktiga aktörer och utifrån att de i egenskap av regionala verksamheter inte kan söka de statliga krismedlen som fördelas av Statens kulturråd.

 

Länkar
Se alla mottagare av särskilt kulturstöd