Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 57-13819

Redovisning

Stödet ska redovisas på kulturförvaltningens blankett senast två månader efter genomförd verksamhet. Av redovisningen ska klart framgå hur Region Stockholms stöd använts*. Vidare ska antal deltagare, målgrupp, åldersindelning, könsfördelning och spridning i länet anges. Auktoriserad revisor behövs endast om totalt kulturstöd från Region Stockholm uppgår till minst 500 000 kr per år. För lägre belopp än 500 000 kr behövs endast förtroendevald/godkänd.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att krävas tillbaka av kulturnämnden.

 

Uppföljning

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från Region Stockholm måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur stödet har använts i vårdverksamheten.

*Till redovisningen ska det bifigas en beskrivning från vårdverksamheten, om hur de har upplevt att det genomförda projektet har fungerat.