Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd

Diarienummer
AKTNR 2188-9396
De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare.

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?

Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

 • produktion och förmedling av kultur som är öppen för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp, exempelvis skolor

 • projekt vars huvudsyfte är metod- eller processutveckling

 • internationella projekt med återkoppling till länet såsom samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet.

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. Stöd ges inte till projekt som genomförs innan stödets beslutsdatum.

Hur bedöms ansökningarna?

I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:

  • Originalitet

  • Hantverksskicklighet

  • Angelägenhet

  • Kontext

 • Regional angelägenhet:

  • Konstnärligt och innehållsmässigt

  • Metodmässigt

  • Spridningsmässigt

 • Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:

Vad gäller för redovisning?

Projekten ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.
 

En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.