Hoppa till huvudinnehåll

Programmet

Diarienummer
AKTNR 2745-12491
Stockholmstinget_people
PROGRAM

08.30-09.00     Incheckning med frukost        

09.00-10.15     Plenarsession. Vi hälsar välkomna med inledning av Cecilia Elving, ordförande i kulturnämnden (L), Region Stockholm, och lokalpolitiker.

Huvudföreläsning om hur vi skapar attraktiva regioner, av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och en av landets främsta experter på städer och regional utveckling.

10.15-10.45     Kaffe med utställningar och möten               

10.45-11.45     Seminariepass 1 har fem parallella seminarier att välja på:

1:1 Så skapar vi ”lyckliga platser” i Stockholmsregionen
1:2 Demokrati och civilsamhälle
1:3 Kulturens roll i folkhälsoarbetet
1:4 Var ska konsten skapas? Vikten av produktionsplatser
1:5 VR-dans - och annan innovation i kulturen

11.45-13.00     Lunch med utställningar och möten

13.00-14.00     Seminariepass 2 har fem parallella seminarier att välja på:

2:1 Folkbildningen i framtiden - en utvecklingskraft i regionen
2:2 Regional idrott och kulturskola - samverkan över kommungränserna
2:3 Var god stör ej! Var ska idrott och kultur få plats?
2:4 Kulturpolitik och praktik  i Stockholmsregionen
2:5 Konsten att tillämpa procent-regeln vid offentlig gestaltning

14.00-14.30     Kaffe med utställningar och möten               

14.30-15.30     Seminariepass 3 har fem parallella seminarier att välja på:

3:1 Framtidens idrott - kan dagens strukturer möta morgondagens behov?
3:2 Morgondagens bibliotek
3:3 Kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen - vad händer?
3:4 Det ideella kulturlivets bredd och förutsättningar
3:5 Konsten att vara kulturpolitiker

15.30-16.30     Plenarsession. Vi sammanfattar och avrundar dagen – och blickar framåt.

från 16.30       Mingel i baren

All mat som serveras under dagen är vegetarisk.