Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutbud för vård och omsorg

Diarienummer
AKTNR 2541-13897
Claire Parson
Kulturkatalogens utbud för vård och omsorg upphör efter 2020. Kultuförvaltningen tar inte längre emot nya beställningar på kulturprogram för vård och omsorg och ingen ny katalog är planerad. Nuvarande utbud går fortfarande att se på kulturkatalogen.sll.se men årets medel för subventionerade program är slut.

Region Stockholms arbete med området kultur och hälsa har från 2016 successivt ändrat inriktning till strategiska åtgärder inom området såsom metodutveckling, förmedling och förändrade arbetssätt, men också insatser av lite längre karaktär genom ett ökat kulturstöd kultur och hälsa.  Syftet är att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet och att eftersträva kontinuitet. Som ett led i detta har det Beställningsbara utbudet för vård och omsorg minskats till förmån för det strategiska arbetet som ger större mervärde flera vårdtagare. En effekt av denna förändring är att det Beställningsbara utbudet för vård och omsorg inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form från och med 2021. ­

Kulturförvaltningen fortsätter att arbeta med kultur och konstnärliga uttryck i vård och omsorg.

Sedan 2016 finns ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa som arbetar med att sprida forskning och goda exempel, bistå med kompetensutveckling och utveckla nya metoder.  Projektstöd kultur och hälsa har förstärkts och ska stimulera till att långsiktigt bygga samarbeten mellan vården och kulturfältet. Arbetet med konstnärlig gestaltning innebär även att nå fler genom förmedlingsinsatser och skräddarsydd verksamhet som exempelvis konstvandringar för särskilda patientgrupper.