Hoppa till huvudinnehåll

Nacka sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2443-12199
Nacka

 

En resa i tid och rum

 

Att se på konst är som att resa i tid och rum. Precis som när man läser böcker kan man i sin fantasi förflyttas till andra tider och platser genom konsten. Tack vare ett initiativ från personalen på en geriatrisk avdelning på Nacka sjukhus kom projektet En resa i tid och rum till. Till korridorerna på avdelningen arbetade personal, konsthandläggare och konstprojektledare med att skapa möte med konsten på betraktarens villkor. Ett urval av konst och pedagogiska texter blev ett redskap för att stimulera det friska hos patienterna. Många av konstverken handlar om resor, okända världar, fantasier och om djur och natur, något som alla kan relatera till.

 

Konstvandringen är en unik satsning på konst för äldre sjukhuspatienter, initierat av Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, i samarbete med Capio Geriatrik Nacka. Syftet med projektet är att aktivera patienterna, stimulera till samtal och främja deras hälsa och rehabilitering.