Hoppa till huvudinnehåll

Nystart för Mötesplats Barnkultur

Efter ett uppehåll anordnas nu Mötesplats Barnkultur igen i höst. Det första mötet blir onsdag den 30 september och är ett samarbete mellan Region Stockholm Dans Cirkus, Länsmusiken i Stockholm, Centrum för barnkulturforskning och Teater Tre.

Mötesplats Barnkultur riktar sig till alla som är intresserade av allt som händer inom barnkulturområdet. På mötesplatserna kan du ta del av det senaste inom forskning, nyskapande projekt och andra verksamheter och diskutera med andra.

I våras ställdes Mötesplats Barnkultur tyvärr in med anledning av Covid-19. Nu har programmet justerats och vi är glada att kunna bjuda in till höstens första träff med tema ”Barns rädslor nu och då”.

 
Tid, plats och anmälan 

 

Tid: Onsdag 30 september klockan 17.00 - 18.00 

 

 
Tema den 30 september: Barns rädslor då och nu - Om nu Amazonas finns kvar när jag är vuxen 


Helena Hörnfeldt är höstens första gästföreläsare. Helena är docent i etnologi och arbetar sedan 2002 som forskare och universitetslektor på avdelningen för etnologi vid Stockholms universitet. Under de senaste åren har hon arbetat med ett forskningsprojekt om barn och ungas rädslor i nu- och dåtid. Här beskriver hon vad hon kommer att tala om: 
 
"Vi lever i en tid präglad av stor rädsla och oro för framtiden, något som kanske i första hand drabbar barn och ungdomar. Att känna rädsla är en naturlig del av barns uppväxt och uppfostran. Men vad barn är rädda för, skiftar både över tid och med plats och sammanhang. Om nutidens barn känner oro och rädsla för klimatförändringar och terrorism, riktade barn i tidigare generationer sin rädsla mot andra samhällsskeenden och materialiteter som exempelvis kalla kriget och atombomben. Vilka rädslor som människor fysiskt och psykiskt erfar är ofta nära sammankopplade med den tid och det samhällsklimat vi lever i. Rädsla fungerar på så sätt som ett vittnesbörd om samhället och världen, eftersom känslor också förkroppsligar värderingar. Föredraget utgår från intervjuer med barn om sina rädslor och vuxnas minnen av sin barndoms rädslor".