Hoppa till huvudinnehåll

Kulturaktörer berättar: Livet Bitch!

Diarienummer
AKTNR 2410-14671
Livet Bitch, foto Magnus Grimstedt

För unga tjejers rätt att ta plats

– Vi vill att unga tjejer ska ta mer plats i kulturlivet och i offentligheten, säger Grete Havnesköld och Johanna Thor, som driver teaterverksamheten Livet Bitch! – ett projekt för unga tjejer i Södertälje, med fokus på miljonprogrammen.

Det började med en upplevelse att unga tjejer syntes för lite i Södertälje – både i det offentliga samtalet och i kulturen. Att de satt hemma på sina rum med höga ambitioner och mål inom kulturen, men utan att delta.

– Det viktiga för projektet är att ge unga tjejers deltagande i kulturlivet, både som konsumenter och utövare en hög status, vilket det hittills inte haft i Södertäljes kulturliv, säger Grete Havnesköld och Johanna Thor, som driver verksamheten.

Södertälje är en del av Sverige och representerar en befolkning från många olika delar av världen, många av dem miljonprogramområden. Projektledarna Grete och Johanna insåg att om de ville nå andra än ”de redan frälsa” måste de jobba på ett annat sätt. Därför driver Livet Bitch! både uppsökande verksamhet på fritidsgårdar och skolor och Livet Bitch!-studio som funkar som en riktig replokal för projektet. Den är kostnadsfri och öppen för alla tjejer mellan 13-25 år.

Målet är en professionell scenkonstföreställning baserad på tjejerna egen verklighet.
– Vi vill att Södertälje ska lära känna sina egna tjejer! Deras historia! Men inte bara som i form av privata dagboksberättelser. Vi vill höja statusen, ta berättelserna till något allmängiltigt. Det här handlar om människor, om Södertälje, om alla kvinnor.

Föreställningen Dom där tjejerna spelades tre gånger för drygt 200 personer varje gång, vilket är ovanligt bra publikunderlag för en icke-kommersiella pjäs på en scen i Södertälje. Det var tolv unga tjejer och kvinnor på scen från olika delar av Södertälje, hälften hade aldrig stått på scen förut. De berättade Södertäljetjejers och -kvinnors historia. Responsen från publiken var överväldigande.

– Vi anställde en professionell skådespelare som var på scen förutom oss själva, plus en professionell regissör och musiker från musikföreningen Mezzopotelge. Det ska vara på riktigt och det ska finnas en stor kompetens i produktionen så att tjejerna lyfts. Nu kallar alla sig skådespelare, berättar Grete och Johanna.  

På vilket sätt hjälpte kulturförvaltningens projektstöd?
– Stödet från kulturförvaltningen har använts för att fördjupa arbetet med studion. Under 2017 kunde vi anställa en regissör som gjorde studion till en riktig replokal. Vi sätter våra mål högt. Det måste finnas stöd av professionella, ett öga utifrån på allt som krävs för att hålla ihop en teaterproduktion. Regissören Rebecka Cardoso gav grunden och verktygen för att stå på scen, hon hjälpte tjejerna att få ett teatertänk. Tack vare den här hösten känner vi en stabilitet inför framtiden. Det har varit ovärderligt. 


Är du intresserad av att söka vårt Projektstöd? Läs mer här.