Hoppa till huvudinnehåll

Beställningsbart kulturutbud - för beställare

Diarienummer
AKTNR 107-14109
Syntolkning: Skärmbild av webbsidan kulturutbud.sll.se
Kulturförvaltningen tar inte längre emot nya beställningar på kulturprogram för vård och omsorg och ingen ny katalog är planerad. Nuvarande utbud går fortfarande att se på kulturkatalogen.sll.se men går inte att beställa.

Aktuellt

 

Information med anledning av coronavirus

Med anledning av den pågående pandemin av coronavirus vill vi informera Beställare och Kulturutövare av det Beställningsbara kulturutbudet. Vårt senaste besked gällde verksamheten fram till den 5 april. Här följer information om vad som gäller fram till den 30 april.

 

Kulturförvaltningen avbokar all programverksamhet i vård och omsorg till och med 30 april.

 

Berörda kulturutövare får arvoden för de inbokade program som inte kan genomföras fram till 30 april. Den tidigare ersättningsperioden 5 april är alltså förlängd till 30 april.
Dessa hanteras som avbokning. Inga ombokningar görs i nuläget.

 

Kulturutövare: Arvodesunderlagen (ingen vidimering behövs) och fakturorna skickas till kulturförvaltningen ”som vanligt”. Faktureringsreglerna har inte ändrats. Fakturering av programmen godkänns endast efter programdatumet har passerat.

Betalande beställare:  Ingen kostnad kommer att faktureras för uteblivna program.

 

Bekräftade bokningar av program efter 1 maj gäller tillsvidare med reservation för direktiv från kulturnämnden, Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet.

 

Det viktigaste just nu är att stoppa smittspridning, och vi hoppas att ni förstår denna åtgärd.

Kontakta oss gärna om ni har frågor.

 

För dig som redan beställt program för 2020

Under resten av år 2020 kommer bokade artister att uppträda som vanligt. Om du bokat och fått bekräftelse från kulturförvaltningen så gäller det. Du som beställer kontaktar själv gruppen och preliminärbokar ett datum. Markera i blanketten att gruppen har accepterat datumet.

Ange särskilda önskemål

De tider för programmen som finns angivna i katalogen är cirkatider. Om du har något särskilt önskemål om längd på programmet, hör av dig till gruppen eller till kulturförvaltningen.

Skriv ut affischer och informera personalen

Till hjälp att påannonsera ett program finns färdiggjorda affischer på alla program. Det finns en ifyllnadsbar ruta där du kan skriva egen text, till exempel tid och plats. Affischerna går att skriva ut i både A4 och A3 samt i färg och svartvitt. Du kan ladda ner affischerna på den här sidan.

Du som beställer programmet ska också informera personalgruppen om att evenemanget ska äga rum, så att de är förberedda.

Ta emot kulturutövarna

Det ska finnas en ansvarig kontaktperson på plats som tar emot kulturutövarna. Som kontaktperson är det viktigt att du förankrar det beställda programmet hos dina kolleger.

Personal ska vara behjälplig om någon vårdtagare behöver assistans under programmets gång. Kulturutövarna har också med sig ett arvodesunderlag som ska skrivas under av någon i personalen efter utfört program.

Läs mer om förberedelser med under tekniska upplysningar vid respektive program i katalogen.

Förankra programmet med personalen

Personal ska finnas på plats för att ta emot kulturutövarna och vara behjälplig om någon vårdtagare behöver assistans under programmets gång. Det är viktigt att den som beställer programmet förankrar detta hos övrig personal. Om personalen inte kan närvara hela programmets längd vill vi att andra arbetsuppgifter hanteras utanför rummet så vårdtagarna och kulturutövarna får mötas ostört.

Utvärdera

Det är av stort värde för oss att få veta vad du tycker om programmen. Fyll i utvärderingsblanketten som ligger på den här sidan efter varje program och skicka till oss.

Betalning

  • Vårdenheter inom Region Stockholm beställer kostnadsfritt.
  • Kommuner och övriga huvudmän kan beställa till en reducerad kostnad på 50% av programmets pris.
  • Vid blandat huvudmannaskap eller vårdenheter där Region Stockholm köper platser får man betala enligt proportionella procentsatser.

Kulturförvaltningen ersätter kulturutövarna. De som är betalande beställare får faktura varje månad. Program som önskas till personalkonferenser, fester eller liknande subventioneras inte av Region Stockholm.

Återbud

Om du lämnar återbud till inbokade program senare än tre vardagar före bekräftat datum debiteras du enligt prislistan. Region Stockholms vårdenheter debiteras 50% av priset i prislistan.
Kontakta kulturförvaltningen vid oklarheter vad gäller betalning.

Ändrade fakturauppgifter

Om du ändrar fakturauppgifter kontakta kulturförvaltningen så fort som möjligt.