Hoppa till huvudinnehåll

Beställningsbart kulturutbud, för beställare

Diarienummer
AKTNR 107-11915
Beställningsbart kulturutbud
Syntolkning: Skärmbild av webbsidan kulturutbud.sll.se

Varje vårdenhet kan göra upp till åtta subventionerade beställningar per år (Läs mer om det under rubriken Betalning nedan). Utöver detta kan man även beställa upp till tio Workshops per år. De är subventionerade med 50% av priset för de enheter som är betalande. Titta in i katalogen och se om något passar din enhet!

Aktuellt

Beställningar för 2019 avslutade

Nu är budget för beställningar 2019 stängd för flera beställningar under 2019.  Katalogen är fortfarande öppet för att se utbud och kommer att uppdateras löpande.

Beställningar för 2020 kommer att öppna under hösten 2019. Mer information skickas ut till beställare och publiceras här.

Program beställs så här:

Kontakta gruppen och preliminärboka ett datum. Använd webbformuläret Mina Önskemål på kulturutbud.sll.se. Markera i blanketten att gruppen har accepterat datumet. Bokningen är dock inte definitiv förrän du fått en bekräftelse från kulturförvaltningen. Kontrollera att bekräftelsen stämmer med önskad grupp, dag och tid. Bokningsbekräftelser kan dröja upp till 1-2 veckor. Var ute i god tid med din beställning.

Ange särskilda önskemål

De tider för programmen som finns angivna i katalogen är cirkatider. Om du har något särskilt önskemål om längd på programmet, hör av dig till gruppen eller till kulturförvaltningen.

Skriv ut affischer och informera personalen

Till hjälp att påannonsera ett program finns färdiggjorda affischer på alla program. Det finns en ifyllnadsbar ruta där du kan skriva egen text, till exempel tid och plats. Affischerna går att skriva ut i både A4 och A3 samt i färg och svartvitt. Du kan ladda ner affischerna på den här sidan.

Du som beställer programmet ska också informera personalgruppen om att evenemanget ska äga rum, så att de är förberedda.

Ta emot kulturutövarna

Det ska finnas en ansvarig kontaktperson på plats som tar emot kulturutövarna. Som kontaktperson är det viktigt att du förankrar det beställda programmet hos dina kolleger.

Personal ska vara behjälplig om någon vårdtagare behöver assistans under programmets gång. Kulturutövarna har också med sig ett arvodesunderlag som ska skrivas under av någon i personalen efter utfört program.

Läs mer om förberedelser med under tekniska upplysningar vid respektive program i katalogen.

Förankra programmet med personalen

Personal ska finnas på plats för att ta emot kulturutövarna och vara behjälplig om någon vårdtagare behöver assistans under programmets gång. Det är viktigt att den som beställer programmet förankrar detta hos övrig personal. Om personalen inte kan närvara hela programmets längd vill vi att andra arbetsuppgifter hanteras utanför rummet så vårdtagarna och kulturutövarna får mötas ostört.

Utvärdera

Det är av stort värde för oss att få veta vad du tycker om programmen. Fyll i utvärderingsblanketten som ligger på den här sidan efter varje program och skicka till oss.

Betalning

  • Landstingets vårdenheter beställer kostnadsfritt.
  • Kommuner och övriga huvudmän kan beställa till en reducerad kostnad på 50% av programmets pris.
  • Vid blandat huvudmannaskap eller vårdenheter där landstinget köper platser får man betala enligt proportionella procentsatser.

Kulturförvaltningen ersätter kulturutövarna. De som är betalande beställare får faktura varje månad. Program som önskas till personalkonferenser, fester eller liknande subventioneras inte av landstinget.

Återbud

Om du lämnar återbud till inbokade program senare än tre vardagar före bekräftat datum debiteras du enligt prislistan. Landstingets vårdenheter debiteras 50% av priset i prislistan.
Kontakta kulturförvaltningen om prislista på samtliga program i katalogen samt vid oklarheter vad gäller betalning.

Ändrade fakturauppgifter

Om du ändrar fakturauppgifter kontakta kulturförvaltningen så fort som möjligt.
 

Välkommen med dina beställningar!