Hoppa till huvudinnehåll

Dialog och framtagning av regionalt utvecklingsstöd för unga

Diarienummer
AKTNR 2603-13389
CFo_dialogmöte

 

Kulturförvaltningen har sedan 2013 haft i uppdrag av kulturnämnden att arbeta med en översyn av hela sin stödgivning till kultur- och föreningslivet. Det grundläggande syftet med att se över stödsystemen är att man vill att stöden ska moderniseras för att fånga samtidens behov, samt ligga i linje med politiska ambitioner och identifierade behov.

Inom ramen för detta arbetar kulturförvaltningen med att se över och modernisera distriktsstödet till ungdomsorganisationerna. Förslaget är att dela upp stödet på ett verksamhetsstöd och ett utvecklingsstöd, i syfte att främja aktiviteter och möten mellan grupper samt nya aktörer.

I november 2018 bjöd kulturförvaltningen in till en workshop med diskussioner om hur ett framtida moderniserat verksamhetsstöd skulle kunna utformas.Under 2019 fortsatte dialogmöten med aktörerna.

 

Workshop med fokus på hur ett framtida regionalt utvecklingsstöd för unga skulle kunna utformas.

 

Vid denna dialog deltogbåde ungdomsorganisationer som idag beviljats distriktsstöd och andra föreningar som kan vara intresserade av att ansöka om ett kommande regionalt utvecklingsstöd till verksamheter som når unga och vill bidra med synpunkter på hur detta stöd bäst utformas.

Workshopen om regionalt utvecklingsstöd för unga hölls måndagen den 18 februari 2019

Eva Bergquist förvaltningschef på kulturförvaltningen inledde, och avdelningschef Catharina Fogelström (se bild) medverkade.