Hoppa till huvudinnehåll

Strategi för idrott- och föreningsliv

Diarienummer
AKTNR 2721-16300
Bild på barn med en surfplatta
Kulturförvaltningen har i uppdrag att ta fram en ny strategi för idrotten och friluftslivet i dialog med berörda aktörer. Syftet är att främja samarbeten och skapa en bred samsyn och en gemensam målbild i regionen som kan skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt idrotts- och friluftsliv för regionens invånare, inte minst för barn och unga.

Region Stockholm och kommunerna i länet har tillsammans tagit fram en ny plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Delar av den regionala utvecklingsplanen består av en kulturstrategi kompletterad av en folkbildningsstrategi. Ett kommande arbete handlar om att även ta fram en Idrotts- och friluftstrategi för Stockholmsregionen.

 

Läs mer om stöd till idrotts- och föreningsliv

 

Innehållsansvarig: Anna Bohman Enmalm