Hoppa till huvudinnehåll

Idrott- och Föreningsliv

Diarienummer
AKTNR 2721-13467
Bild på barn med en surfplatta
Under kommande verksamhetsår ska kulturförvaltningen ta fram en ny strategi för idrotten och friluftslivet, i dialog med berörda aktörer. Syftet är att främja samarbeten och skapa en bred samsyn och en gemensam målbild i regionen som kan skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt idrotts- och friluftsliv för regionens invånare, inte minst för barn och unga.

Region Stockholm och kommunerna i länet har tillsammans tagit fram en ny plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Delar av den regionala utvecklingsplanen består av en kulturstrategi kompletterad av en folkbildningsstrategi. Ett kommande arbete handlar om att även ta fram en Idrotts- och friluftstrategi för Stockholmsregionen.