Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning

Diarienummer
AKTNR 2722-12517
Flkbildningstrategi bild 1
Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen samt lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom många områden bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling. Vi hoppas att den nya regionala folkbildningsstrategin även kan inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholms län.

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning och folkbildningens aktörer bidrar till kompetens-, kunskaps och demokratiutveckling. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet kommer Kulturnämnden under 2019 påbörja arbetet med en folkbildningsstrategi. Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och konkretiserar delarna kring folkbildning, demokratiutveckling och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Kulturnämnden vill att en regional folkbildningsstrategi ska vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i regionens kommuner.

 

Strategins deltagare och tidplan

Strategin arbetas fram av Region Stockholm tillsammans med Stockholm läns bildningsförbund. En arbetsgrupp med deltagare från Studieförbunden, Folkhögskolorna, Länsbildningsförbundet, kulturnämnden, kulturförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Regionbiblioteket kommer driva arbetet framåt. Processen startade under våren 2019 och kommer pågå under två år för att vara klar våren 2021, då ett förslag till ny folkbildningsstrategi ska finnas för Kulturnämnden att fatta beslut om.

 

Folkbildningskonferens 26 september 2019

Arbetsgruppen har bjudit in kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med/ansvarar för folkbildningsfrågor i Stockholms län och folkbildningsföreträdare som arbetar med utvecklings- eller strategiska frågor i Stockholms län till en konferens. Syftet med konferensen är att informera om processen så att fler aktörer kan vara med och bidra till slutprodukten, samt rivstarta dialogen och tanka av deltagarna på deras perspektiv, åsikter och ingångar. Målet med konferensen är att arbetsgruppen får värdefulla medskick till arbetet med strategin. Och att deltagarna får bidra med en mångfald av perspektiv.

 

Välkommen till uppstartskonferens för folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen!

Region Stockholms kulturförvaltning i samverkan med Stockholms Läns Bildningsförbund bjuder in till en inspirerande eftermiddag där vi tillsammans diskuterar och fördjupar oss i vad den nya folkbildningsstrategin för Stockholmsregionen bör innehålla.

Kulturnämndens ordförande Cecilia Elving inleder konferensen.

Målgrupp: Kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med/ansvarar för folkbildningsfrågor i Stockholms län, folkbildningsföreträdare som arbetar med utvecklings- eller strategiska frågor i Stockholms län.

Datum: Torsdag 26 september 2019

Tid: Kl.13.00-16.30, med registrering och kaffe från 12.30.

Plats: Svea Konferens & Matsal, Holländargatan 10, 111 36 Stockholm

Pris: Konferensen är kostnadsfri. Anmäld person kan byta till en kollega från samma organisation vid sjukdom eller annat förhinder (Observera att vid anmäld plats som blir outnyttjad debiteras man 500kr).  Först till kvarn!

Anmälan: Sista anmälningsdag var den 5 september. 

 

Program

12:30    Registrering och kaffe                                                                       

13.00    Välkomna                                                                                               

13.30   Inspiration från överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

14.15   Workshop del 1

14.45   Fika och mingel                                                                                                                 

15.15   Workshop del 2                          

16.15   Sammanfattning

16.30   Slut

 

Logo Region Stockholm

Logo SLF