Hoppa till huvudinnehåll

Dialogmöten

Diarienummer
AKTNR 2692-16289
Konferens 20181026_03
Kulturförvaltningen arbetar för att strategiskt samordna utvecklingen av regionens kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan. I detta arbete är dialogmöten en viktig del och under 2020 breddas processen till att omfatta alla kulturnämndens ansvarsområden såsom folkbildning, föreningsliv och idrott. 

Region Stockholm vägleds i sitt kulturpolitiska arbete av Kulturstrategi för Stockholmsregionen som slår fast att "en struktur för formaliserad dialog och samverkan mellan aktörer inom kulturområdet" utgör "den kanske viktigaste förutsättningen för kulturstrategins genomförande".

Syfte med dialogmötena

Syftet med dialogerna är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens konst- och kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan.

Dialogerna ska bidra till att

• identifiera utvecklingstendenser, utmaningar och möjligheter inom det regionala konst- och kulturlivet liksom kulturpolitiska förutsättningar

• dela perspektiv och kunskaper mellan det regionala kulturlivets parter

• samråda om processer och aktiviteter som parterna enskilt och/eller gemensamt planerar att genomföra på kortare och längre sikt i relation till kulturstrategin

• möjliggöra en strategisk och relevant utveckling av Region Stockholms roll i, stöd till och främjandearbete till gagn för det regionala kulturlivets utveckling


Dagordning och förberedelser

Kulturförvaltningen Region Stockholm utarbetar dagordningen för dialogmötena i dialog med berörda parter. Gällande dialoger med regionens kommuner kommer kulturförvaltningen att stämma av dagordningen med företrädare för FSKF (Föreningen för Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Ambitionen är att mötena ska ge utrymme att beskriva och diskutera såväl kommunernas som stockholmsregionens kulturpolitiska möjligheter och utmaningar liksom allmänna utvecklingstendenser inom det regionala konst- och kulturlivet.

 
Deltagande parter i dialogmötena är:


• regionens 26 kommuner (på förvaltningschefsnivå)

• regionala centrumbildningar för konst och kultur

• fria kulturskapare organiserade inom KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)

• föreningen Ideell kulturallians (organiserar regionala organisationer inom det ideella kulturlivet)

• samt Stockholms läns bildningsförbund (som organiserar regionens studieförbund och folkhögskolor)

 

Läs en sammanfattning och analys av 2020 års dialoger (pdf)

 


Innehållsansvarig: Ulf Andersson-Greek