Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 2031-13789

Beviljade stöd 2020

 
Döva, hörselskadade och språkstörda barn DHB Östra 363 400 kr
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 403 500 kr
Ridföreningen Lunk i kring 316 960 kr
Stockholms Dövas Ungdomsråd 349 920 kr
Unga hörselskadade Stockholm och Gotland 322 880 kr
Unga med synnedsättning Stockholm 150 000 kr
Unga rörelsehindrade  i Stockholms län 325 120 kr
   

Beviljade stöd 2019

 
Organisation
Belopp
Döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) Östra 363 300 kr
Lunk i kring 321 120 kr
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholms län 404 100 kr
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 337 920 kr
Unga Hörselskadade i Stockholms län

323 840 kr

Unga med Synnedsättning Stockholm 312 160 kr
Unga Rörelsehindrade i Stockholms län 322 400 kr

Beviljade stöd 2018

 
Döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) Östra 358 200 kr
Lunk i kring 317 760 kr
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholms län 405 800 kr
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 349 280 kr
Unga Hörselskadade i Stockholms län 323 680 kr
Unga med synnedsättning Stockholm 312 320 kr
Unga Rörelsehindrade i Stockholms län 317 280 kr

Beviljade stöd 2017

 
Döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) Östra 356 500 kr
Lunk i kring 318 400 kr
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholms län

392 700 kr

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)

339 840 kr
Unga Hörselskadade i Stockholms län (UHiS) 326 560 kr
Unga Rörelsehindrade
i Stockholms län
323 360 kr
Unga Synskadade Stockholm (USS) 316 000 kr

Beviljade stöd 2016

 
Stockholms Dövas Ungdomsråd 343 360 kr
Unga Hörselskadade i Stockholms län 324 800 kr

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län (RBU)

402 200 kr
Unga Rörelsehindrade i Stockholms län 324 320 kr
Unga Synskadade Stockholm (USS) 316 000 kr

Döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) i östra Sverige

355 680 kr