Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd till studieförbunden

Diarienummer
AKTNR 1777-10671

 

Stöd till studiecirkelverksamheten 2019

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   8 395 758 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   1 513 494 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt GSU   1 200 622 kr
Kulturens Bildningsverksamhet      972 016 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   3 466 108 kr
NBV Stockholms län   1 735 278 kr
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland   2 985 442 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   5 960 104 kr
Studieförbundet Bilda Öst   2 412 692 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet   4 499 486 kr
     

Stöd till kulturprogram  2019

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   810 817 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   62 753 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt GSU   36 808 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   86 906 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   55 126 kr
NBV Stockholms län   71 131 kr
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland   322 489 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   143 592 kr
Studieförbundet Bilda Öst   224 951 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet   185 427 kr
     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2018

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   9 443 198  kr
Studieförbundet Bilda Öst   2 338 596 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   1 557 986 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala 
  856 826 kr 
Kulturens Bildningsverksamhet   950 316 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   3 680 406 kr
NBV Stockholms län   1 423 171  kr
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland   2 701 572 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   5 592 184 kr 
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län   4 596 744 kr
     

Stöd till kulturprogram 2018

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

  825 432 kr

Studieförbundet Bilda Öst

  244 488 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   64 209 kr

Ibn Rush Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala

  28 580 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   57 433 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   50 384 kr
NBV Stockholms län   86 833 kr
Sensus studieförbund region Stockholm- Gotland   295 964 kr 
Studiefrämjandet Stockholms län   148 201 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län   198 475 kr
     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2017

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   9 401 360 kr
Studieförbundet Bilda Öst   2 207 863 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   1 355 417 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala   1 126 266 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   768 658 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   3 571 012 kr
NBV Stockholms län   1 021 920 kr
Sensus studieförbund region Stockholms-Gotland   2 451 052 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   5 207 980 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län   4 529 473 kr
     

Stöd till kulturprogram 2017

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   841 696 kr
Studieförbundet Bilda Öst   268 186 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   66 553 kr
Ibn Rush Studieförbund, Distrikt Stockholms Uppsala   24 649 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   55 598 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   50 559 kr
NBV Stockholms län   57 132 kr
Sensus studieförbund Stockholm Gotland   286 919 kr
Studiefrämjandet Stockholm län   131 957 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län   216 751 kr
     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2016

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   10 288 067 kr
Studieförbundet Bilda Öst   2 354 390 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   1 504 394 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala   1 306 966 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   819 440 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   3 570 666 kr
NBV Stockholms län   1 157 145 kr
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland   2 339 081 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   5 272 586 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län   4 528 264 kr

 

Stöd till kulturprogram 2016

   
Studieförbund   Belopp
ABF Stockholms län   567 024 kr
Studieförbundet Bilda Öst   200 196 kr
Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet   44 357 kr
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala   52 453 kr
Kulturens Bildningsverksamhet   24 440 kr
Medborgarskolan Stockholmsregionen   21 247 kr
NBV Stockholms län   34 170 kr
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland   192 138 kr
Studiefrämjandet i Stockholms län   111 330 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län  

152 646 kr