Hoppa till huvudinnehåll

Beviljat Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 94-11605

 

(Tidigare hette stödet Projektstöd Kultur i vården)
 

Nedan listas de projekt som fått beviljat Projektstöd kultur och hälsa från Region Stockholm. Är du intresserad av vilka som fått stöd tidigare år? Skicka e-post till registrator.kultur@sll.se.
Kulturaktörer berättar
Läs artiklar och se filmer om några av de verksamheter och projekt som har beviljats stöd tidigare, genom att klicka här.
 

Beslutade 2019

   

Organisation

Projekt

Belopp

Musikbojen Musikterapi, BUP Norrtälje/TioHundra                        300 000 kr
Musikbojen Musikterapi, SÖS Sachsska barnsjukhus 150 000 kr
AktiVRa VR-lek, SÖS Sachsska barnsjukhus                           140 000 kr
AktiVRa VR-lek, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge 300 000 kr
Pysselbyrån Pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge 850 000 kr
Clownmedicin-Glädjeverkstan Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge 800 000 kr
Clownmedicin-Glädjeverkstan Clownverksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset och Dalens sjukhus 300 000 kr
Kultursjukhuset Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus  150 000 kr
Kultursjukhuset Berättarbyrån, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge 200 000 kr
Stephopp AB  Neuro-dans på Neurologiska rehabiliteringskliniken i Stora Sköndal 70 000 kr

Beslutade 2018

   

Organisation

Projekt

Belopp

ARTLAB Skapande verksamhet för barn och unga  65 000 kr
Ruth Spargo Kreativt musikskapande, SÖS Sachsska barnsjukhus 100 000 kr
Daniel Kemppi VR-lek på barnsjukhus 150 000 kr
Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus En daglig dos trädgård 100 000 kr
Ideella föreningen K  Palliativ musik 136 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin - clown i vården. Q-huset, ALB i Solna 140 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin - clown i geriatriken 140 000 kr
KulturSjukhuset Berättarbyrån, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge 200 000 kr
KulturSjukhuset Berättarbyrån, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna 230 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin - clown i vården, ALB i Huddinge 210 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin - clown i vården, ALB i Solna 450 000 kr
Fanzingo Teaterprojekt i psykosvården för unga med nydebuterad psykossjukdom 150 000 kr
Clownmedicin/Glädjeverkstan Clown i geriatriken - 2018, 7 geritrikavdelningar på Dalens sjukhus 79 000 kr
Daniel Kemppi Skapande VR. Virtual Reality på SÖS lekterapi 130 000 kr
Stiftelsen Musikbojen Musikterapi för barn och unga, BUP Norrtälje/TioHundra 150 000 kr
Stiftelsen Musikbojen Musikterapi för barn och unga, SÖS Sachsska barnsjukhus 150 000 kr
Den pedagogiska designbyrån Animation i vården på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna 130 000 kr
Firma Marika Nasiell Berättande, Stockholm Centrum för Ätstörningar 140 000 kr
Kulturhälsan Skaparverkstan, palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus 250 000 kr

Beslutade 2017

 

 

Organisation

Projekt

Belopp

Glädjeverkstan Clownmedicin (Huddinge) 210 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin (Solna) 440 000 kr
Capio Geriatrik AB Ett levande pågående trädgårdsprojekt 70 000 kr
Eva Gabriella Sjöblom Kultur med bildkonst  95 000 kr
KulturSjukhuset Berättarbyrån 110 000 kr
Zirkus Loko-Motiv Känslornas värld - allas värld 120 000 kr
ARTLAB ARTLAB 65 000 kr
Firma Marika Nasiell Läkande berättelse 120 000 kr
Glädjeverkstan Clown i geriatriken 110 000 kr
Glädjeverkstan Clown i demensvården - för hösten 2017 110 000 kr
Glädjeverkstan Clown i demensvården - för våren 2018 150 000 kr
KulturSjukhuset Clownverksamhet med musik 150 000 kr