Hoppa till huvudinnehåll

Kultur

Vernissage för Vallentunas kommunkoreograf

vernissage i Vallentuna
Arkeolog8 har börjat sitt arbete som KOKO kommunkoreograf i Vallentuna kommun. Den 29 januari hade de vernissage på sin utställning Leden-Kartan-Katastroftankarna på Vallentuna Kulturhus.
Utställningen är den första delen i Katastrofprojektet och visas till och med 26 mars 2021. Läs mer på Arkeolog8:s webbplats här.

Länskulturfunktionerna samlar Skapande skola-samordnare i länet

Fotograf: Christer Folkesson, från projektet Vi är grannar nu

Nätverksträff: Skapande skola

Länskulturfunktionerna i Region Stockholm Dans Cirkus, Film Stockholm och Länsmusiken i Stockholm bjuder in till en digital nätverksträff för Skapande skola-samordnare i länet den 14 januari kl.9.30-11.00.

Sjöglimt - ny utställning om klimathot, föränderlighet och havet

skärmdump Sjöglimt
Utställningen Sjöglimt presenterar texter, intervjuer och statistik.

översikten på museets webbplats kan besökaren zooma in och ut mellan platser och information. 

Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

Syntolkning: En arkivarie står på en stege och bläddrar i arkivfilerna på Regionarkivet
Region Stockholm har nu lämnat sitt yttrande om arkivutredningens betänkande (SOU 2019:58) som remitterats under våren. Yttrandet innehåller kritik på flera punkter. 

När arkivutredningen tillsattes 2017 framgick det i direktivet (2017:106) att syftena med utredningen var att göra en bred översyn av arkivområdet och att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar nu och i framtiden. Region Stockholm har nu lämnat sitt yttrande gällande arkivutredningens betänkande (SOU 2019:58) som remitterats under våren.  

Nyhetsbrev från Regionbiblioteket

Värmdö biblioteks nya Läs- och skaparbuss samt bibliotekschef Ann-Helen Johansson. Foto: Malin Eklöf

Ny styrelseordförande och ny VD för Musikaliska, Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm

Ny VD Sverker Gaweel och ny styrelseordförande Ingela Lindh

Syntolkning: Två porträttbilder: till vänster Sverker Gaweel, till höger Ingela Lindh.

Nyhetsbrev från Filmbasen

Filmbasenhuset i Subtopiaområdet i Alby. Foto: Mikael Ström Jupiter/Film Stockholm.

 

Filmbasens nyhetsbrev, juni 2020

Filmbasen är Stockholms läns plattform för filmstöd och talangutveckling inom film och rörlig bild. Filmbasen drivs av Film Stockholm och med stöd av Region Stockholms kulturnämnd och Botkyrka kommun. Filmbasens nyhetsbrev riktar sig till filmare i Stockholms län och kommer ut var 3:e vecka. Se tidigare nyhetsbrev och anmäl din mejladress här.

Här är höjdpunkter från nyhetsbrevet från juni 2020:

Nyhetsbrev från Dans Cirkus

Foto Jonatan Nylander
Region Stockholm Dans Cirkus är en av länskulturfunktionerna inom kulturförvaltningen med uppdrag att stärka dans- och cirkuskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform och utveckla dansens och cirkusens infrastruktur i länet.

Dans- och cirkuskonsulenterna kan hjälpa till med bland annat rådgivning och subvention vid inköp av föreställningar samt medverkan vid arrangemang av projekt och konferenser.

Kulturnyheter juni

 

Nyhetsbrev från kulturförvaltningen i juni 2020

 

Nyhetsbrev från Film Stockholm

Nyhetsbrev Maj_Film Stockholm
 
Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild.  Vi är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från Region Stockholms kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 

 

Sidor