Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt stöd 2021 till regionala kulturverksamheter i Region Stockholm

Flashmob i Kungens kurva Foto: Panorama UF.

Kulturrådet publicerade 31 maj 2021 beslut om Tillfälligt stöd 2021 till regionala kulturverksamheter i Region Stockholm.


Bland mottagarna finns Stockholms läns museum och danskonsulentverksamheten inom Region Stockholm som fått medel för ett samarbete kring Platsverkstan. Platsverkstan är en form av samtidsdokumentation på de platser som pekas ut som regionala stadskärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050. I Platsverkstan Dans ska två dansresidens arrangeras i två regionala stadskärnor som återstår inom ramen för Platsverkstan. En koreograf anlitas för att gestalta platsen utifrån invånarnas minnen och berättelser, men också förväntningar och eventuella farhagor inför platsens förändring och utveckling. 
 

Stockholms läns museum har dessutom beviljats medel för att utveckla ett funktionsgränssnitt för museets webbplats där besökaren själv kan ladda upp sitt bidrag i form av text, bild, ljud och film för att göra det tillgängligt. På webbplatsen där insamlingsupprop annonseras ska de uppladdade bidragen kunna kureras och publiceras. Genom att det blir lätt att läsa, lyssna och se bilder, filmer, ljud och berättelser som andra bidragit med, inspireras fler invånare till att berätta sin historia. De som redan har bidragit kan stärkas i tanken att de har bidragit till vårt gemensamma kulturarv.

Bild från museets flashmob i Kungens kurva. Foto: Panorama UF.

Länk till kulturrådets sida om mottagare av Tillfälligt regionalt utvecklingsstöd 2021.

Publicerad 2021-06-03