Hoppa till huvudinnehåll

Rapport om Länsmusiken i Stockholmsregionen

Övergripande syfte med rapporten "Länsmusik i Stockholmsregionen - Ett utvecklings- och framtidsperspektiv" är att undersöka Länsmusikens framtida organisation och tydliggöra hur regionen och kommunerna strategiskt kan samarbeta inom musikområdet.

I rapporten ingår en kort historik och nulägesbeskrivning av länsmusiken i Stockholm och andra länsmusikorganisationer. Fokus har legat på det regionala främjandeuppdraget och utbudet riktat till barn och unga. I inledningskapitlen görs en kort beskrivning av den nyligen antagna regionala kulturstrategin och en redogörelse dels av de övriga länskulturfunktionerna, dels av Region Stockholms totala satsning inom musikområdet.Länsmusik i Stockholmsregionen - Ett utvecklings- och framtidsperspektiv

 
Ladda ner rapporten som pdf