Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd kultur och hälsa

Projektstöd kultur och hälsa syftar till att vårdtagare och anhöriga ska få ta del av återkommande kulturverksamhet. Under 2021 fördelar Region Stockholm totalt 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa och kulturnämnden har nu fattat beslut om årets första ansökningar.

Projektstöd kultur och hälsa söks löpande under året och kulturnämnden har nu beslutat i en första ansökningsomgång.  Ett flertal aktörer inom kultur och hälsa har beviljats stöd för verksamhet som är möjliga att genomföra trots rådande pandemi. I bedömningen av ansökningarna läggs stor vikt vid aktivt deltagande. Barn och unga är prioriterad målgrupp och det är viktigt att utbudet är brett och varierat.

 

Några exempel på aktörer är:
 
  • Maria Kvist Kåse som har beviljats medel för att genomföra coronaanpassade pianokonserter på Dalens sjukhus.

  • Stiftelsen Fanzingo/Scen Total Normal som har beviljats utökat stöd till teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar i Norra Stockholm Psykiatri.

  • AktiVRa har fortsatt beviljats medel för med VR-upplevelser för barn och unga på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Solna samt på Lilla Ersta hospice.  VR-upplevelserna har bland annat visat goda effekter på barn med smärtproblematik.

 

Se alla beviljade Projektstöd kultur och hälsa här