Hoppa till huvudinnehåll

Översyn av stöd till ungdomsorganisationer

Översyn av stöd till ungdomsorganisationer
Kulturnämnden beslutade på sitt aprilmöte 2020 om ett fördjupat inriktningsbeslut i översynen av stödet till ungdomsorganisationer. Syftet med distriktsstödet tydliggörs och det nya utvecklingsstödet ung har som syfte att öka samverkan och främja nya och underrepresenterade grupper i föreningslivet.

Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med beredning och framtagande av kriterier och villkor till ett remissförslag för ett uppdaterat distriktsstöd ung och ett nytt utvecklingsstöd ung, i syfte att stödja ungas organisering i Stockholmsregionen.

I remissförslaget förtydligas att krav ska ställas på att organisationer ska vara icke-exkluderande och öppna för alla barn och unga som delar föreningens syfte och mål. Samt att organisationer som stöds av Region Stockholm ska vara demokratiskt uppbyggda och bedriva verksamhet förenlig med demokratins idéer och grundläggande värden. 


Se tidplan och läs mer om översynen av stöd till ungdomsorganisationer