Hoppa till huvudinnehåll

Nytt coronastöd 2021

Region Stockholms kulturnämnd fattade den 16 juni ett beslut om att utlysa ett extra kulturstöd om 2 miljoner kronor med anledning av coronapandemin. Stödet riktar sig till centrumbildningar och andra liknande organisationer vars verksamhet är att främja enskilda professionella konstnärers förutsättningar i sin yrkesutövning.

De aktörer som kan söka stödet är de som haft Verksamhetsstöd eller Projektstöd av Region Stockholms kulturnämnd under åren 2019 till 2021 och vars verksamhet är att främja enskilda konstnärers förutsättningar i sin yrkesutövning med bland annat uppdragsförmedling och kompetensutveckling såsom centrumbildningar och andra liknande organisationer. Medlen ska inte gå till producerande verksamhet.

Till grund för bedömning ligger nämndens kriterier om konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet.

Ansökan öppnar: 9 juli

Sista dag för ansökan: 23 augusti 2021

 

Läs mer om ansökan på sidan om Coronastöd 2021